Wegwerkzaamheden actueel

Waar?

Regio Midden Nederland

Wat?

Actuele data wegwerkzaamheden

Serviceproviders voorzien van data

Actuele en juiste informatie in de auto over wegwerkzaamheden (via app of navigatiesysteem) voorkomt dat weggebruikers onnodig omrijden en vertraging oplopen. Net als in de andere Beter Benutten regio’s is daarom ook in de regio Midden-Nederland hard gewerkt om serviceproviders van die data te voorzien. Met succes

Aansluiten bij werkprocessen
Het geheim van de succesvolle aanpak van de regio Midden-Nederland schuilt vooral in het aansluiten bij een goed georganiseerd proces. Zo hadden wegbeheerders van Rijkswaterstaat, de Provincie Utrecht en gemeenten al één planning voor wegwerkzaamheden en een gezamenlijke verkeerscentrale. Daar bellen aannemers tegenwoordig heen om de start en afronding van wegwerkzaamheden door te geven. De projectdoelstelling om actuele data over wegwerkzaamheden aan te leveren bij NDW ten behoeve van aanbieders van navigatiesystemen en apps werd aan het bestaande proces gekoppeld. Dat maakte de acceptatie én borging een stuk gemakkelijker.

‘We zijn uitgegaan van de kracht van de samenwerking tussen wegbeheerders. Wegbeheerders in onze regio weten elkaar gemakkelijk te vinden en vormen een hecht netwerk. Je hoeft dan geen nieuw proces of overleg op te tuigen.’

Projectleider Jan Jaap van Dijke (Provincie Utrecht)

De wereld verandert
Toch moest de projectleider zeker honderd mensen (wegbeheerders en andere betrokkenen) overtuigen van het nut van nieuwe informatiestromen. Weggebruikers raadplegen steeds vaker hun navigatiesysteem of apps voor hun route. Om hen goed en actueel over wegwerkzaamheden te informeren, kunnen wegbeheerders een deel van hun informatietaak veel efficiënter via serviceproviders realiseren door hen van betrouwbare en actuele data te voorzien.

‘Wegbeheerders zijn gewend om zelf weggebruikers goed te informeren over wegafsluitingen via borden, folders, kranten, etc. In het realiseren van hun informatiedoelstelling gaan serviceproviders een steeds grotere rol spelen. Dat is een cultuuromslag.’

Projectleider Jan Jaap van Dijke (Provincie Utrecht)

Structurele aanpak
Midden-Nederland bleek na een jaar ‘Datagroep’ koploper in het dataproject van Beter Benutten en ontving hiervoor op de dag voor Verkeer en Mobiliteit (eind 2014) de ‘gele trui’. De jury was vooral te spreken over de borging van het proces. Het leveren van actuele en juiste data over wegwerkzaamheden is in Midden-Nederland inmiddels een structureel onderdeel van het werkproces van aannemers, wegbeheerders en de verkeerscentrale. De andere deelnemende regio’s binnen de Datagroep volgen de koploper op de voet.

‘Na het programma Beter Benutten mag het niet als een plumpudding in elkaar zakken. Daarom hebben we gestuurd op een structureel proces.’

Projectleider Jan Jaap van Dijke (Provincie Utrecht)