Reisinformatiediensten

Waar?

Twaalf Beter-Benutten-regio’s

Wat?

Ontwikkeling van vijf verschillende, landelijke reisinformatiediensten

Kwaliteitsimpuls voor variatie aan reisinformatie

Het project reisinformatiediensten gaf de markt een kwaliteitsimpuls om gevarieerde reisinformatiediensten te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. In het voorjaar van 2014 werden vijf verschillende diensten gelanceerd: Go About, Filejeppen, Mobile Ninja, Timesupp en de VID-app.

Variatie
Met reisinformatiediensten (pre-trip en on-trip) kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Om variatie te bevorderen koos de projectleiding bewust voor een prijsvraag, een vorm van Europese aanbesteding waarbij meerdere partijen de klus konden binnenhalen. Bovendien wilde Beter Benutten zo een gezonde aanbiedersmarkt helpen ontwikkelen. Van partijen die een voorstel indienden, kregen vijf partijen een premie om hun reisinformatiedienst te ontwikkelen.

‘We hebben laten zien dat verschillende doelgroepen behoefte hebben aan andere reisinformatiediensten. Er is behoefte aan variatie. Timesupp gaat bijvoorbeeld uit van agendabeheer, terwijl de VID-app een ‘traditioneel’ advies geeft. Voor beide is een markt.’

Projectleider Frank Eggen

Tijdswinst
Als de reisinformatiediensten de weg naar hun doelgroep vinden, kan de reiziger slimme keuzes maken. Dankzij een advies op maat kan hij een gunstige vertrektijd, het snelste vervoermiddel of de slimste route kiezen en zo veel tijd besparen.

‘Uiteindelijk willen we met Beter Benutten voertuigverliesuren reduceren. Daarom gaan we in het vervolgprogramma de markt stimuleren om reisinformatiediensten nog dichter bij gebruikers te brengen, zodat zij van deze diensten profiteren en hun reistijd afneemt.’

Projectleider Frank Eggen

Data wordt reisadvies
De vijf informatiediensten zijn inmiddels alweer doorontwikkeld. Zo is Mobiele Ninja geïntegreerd in Flitsmeister én richt Go About zich op een webapplicatie, die reizigers vooral pre-trip adviseert.
De vijf informatiediensten hebben een impuls gegeven aan het ontsluiten van publieke data. Door data van wegbeheerders te benutten voor goede reisinformatiediensten, is een vliegwiel in gang gezet. Daar kunnen ook andere serviceproviders hun voordeel mee doen.

‘Het project heeft dataleveranciers (wegbeheerder) en serviceproviders bij elkaar gebracht. Het resultaat is dat data veel breder beschikbaar is én wordt gebruikt.’

Projectleider Frank Eggen