Brabant in-car III (BIC III)

Waar?

Provincie Noord-Brabant, A67

Wat?

Brabant in-car III (BIC III), rijtaakondersteuning door ITS in de auto

Resultaten

  • Er zijn drie diensten opgeleverd (Blikr, Smoover en ZOOF). Deze diensten geven via een app of navigatiesysteem rijtaakondersteuning (over snelheid, invoegen, rijstrook en afstand) en filestaartwaarschuwingen.
  • 85 procent van de gebruikers volgt de adviezen soms tot altijd op.
  • De adviezen leiden, bij voldoende schaalgrootte, tot betere doorstroming op de A67.  

Rijtaakondersteuning in de auto werkt
Na Brabant in-car I (testen van nieuwe technieken) en Brabant in-car II (focus op gedragsverandering) richtte Brabant in-car III zich vanaf september 2014 op het verbeteren van de doorstroming op de A67 met behulp van ITS-toepassingen in de auto. Weggebruikers krijgen individuele rijtaakondersteuning via smartphone (apps) of navigatiesysteem. En dat werkt.

Connected cars
Voor Bram Hendrix, projectleider van Brabant in-car III, zit de voornaamste winst van het project in de nieuwe stappen op weg naar ‘connected cars’. De opgedane ervaringen en rijtaakondersteunende informatie worden nu ook gebruikt in andere projecten, waaronder het project Spookfiles A58. BICIII heeft uitgewezen dat snelle en open data cruciaal is om adequate adviezen aan automobilisten te kunnen geven. Tijdens het project moesten serviceproviders het nog doen met data die een vertraging kende tot circa 2,5 minuut, inmiddels is die vertraging teruggebracht tot 25 seconden. Ondanks die vertraging, is Hendrix te spreken over de prestaties van de consortia die de apps bouwden. ‘In korte tijd hebben ze de diensten niet alleen in de lucht gekregen, maar als gebruiker  - ik rijd zelf geregeld op de A67 -  heb ik ervaren dat de gegeven adviezen werken.’

‘Belangrijke mijlpaal was het moment waarop de voertuigtechnologie in de praktijk functioneerde. We bleken automobilisten tijdig te kunnen waarschuwen voor filegolven. En dat niet alleen: we kregen bestuurders zo ver dat ze op de adviezen reageerden.’

Paul van Koningsbruggen van Technolution (hij werkte samen met TomTom, NXP en TU Delft aan Blikr)

Kansen voor marktpartijen
Voor de provincie Noord-Brabant was Brabant in-car III in twee opzichten een succes. De informatiediensten kunnen de doorstroming verbeteren. Daarnaast wil Noord-Brabant voorop lopen met innovatieve oplossingen voor slimme mobiliteit, verkeerssystemen en automotive, zodat marktpartijen die kennis ook wereldwijd kunnen verkopen.

‘We hebben tijdens het project nieuwe softwarecomponenten kunnen testen en bestaande componenten verbeterd. We praten met partijen die belangstelling hebben voor onze software in hun navigatieproduct. Zij concluderen dat deze geschikt is voor automatisch geleide voertuigen. Dus ook commercieel lijkt er muziek te zitten in Smoover.’

Tom van de Ven (Smoover)

Gedragsbeïnvloeding werkt
Een belangrijk deel van de gebruikers volgt de rijtaakondersteunende adviezen op. De apps Smoover en ZOOF stimuleren nieuw gedrag met spelelementen en beloningen. Zo kan de voorbeeldige rijder voor gratis producten sparen.

‘We hebben geleerd dat je door gedragsbeïnvloeding succesvol kunt zijn. De groep (ruim 1000 gebruikers) die onze dienst gebruikt, was in het project nog te klein om betere doorstroming op de A67 te realiseren. Maar desondanks is gebleken dat je weggebruikers helpt met goede advisering. Zo waren zij zeer tevreden over de meldingen over de filestaart. Die zijn heel exact.’

Pim Grol (Fourtress/ZOOF)