Marktpartijen en overheid werken samen om spookfiles tegen te gaan

Waar?

Regio Brabant, A58

Wat?

Tegengaan spookfiles

 

Spookfiles

De A58 is berucht om zijn spookfiles. Weggebruikers remmen op de drukke weg, waardoor schokgolven en onnodige files ontstaan. 30 tot 40 procent van de files op de A58 is zo’n spookfile. Marktpartijen en overheid werken samen aan innovatieve diensten om die files tegen te gaan. Door communicatie tussen auto’s (via onder andere GPS, smartphones en navigatiesystemen), en in 2016 ook tussen auto’s en de wegkant, krijgen weggebruikers actuele rijadviezen. Deelnemers gebruiken hiervoor één van de spookfile-apps.

Resultaten:
Succesvolle pre-competitieve samenwerking tussen bedrijven en overheid maakt innovatie mogelijk.
Begin 2015: connected dienst is live.
Mei 2015: drieduizend deelnemers gebruiken een van de drie spookfile-apps. Dat aantal groeit nog steeds.
April 2016: eerste uitrol coöperatief rijden op de weg in Nederland.
De ambitie is om een belangrijke basis te leggen voor Talking Traffic in Nederland en in Europa. De architectuur bevat open koppelvlakken en kan ook als standaard toegepast worden in de rest van Nederland en Europa.

Spookfile-apps
Spookfiles zijn te voorkomen, als weggebruikers regelmatig rijden met de juiste snelheid. Om zo te kunnen rijden, moeten ze al vroeg weten wat er voor hen op de weg gebeurt. Hierbij helpen de spookfile-apps. Deze apps halen via een internetverbinding informatie op over hoe het verkeer zich gedraagt en signaleren zo het rijgedrag van voorgangers. Op basis daarvan krijgen weggebruikers continu snelheidsadvies in de auto. Het systeem zorgt ervoor dat ze beter kunnen anticiperen op het verkeer en zo gelijkmatiger rijden.

‘De spookfile-app ZOOF geeft mij regelmatig adviezen om langzamer te rijden zonder dat ik een file zie. Ik denk dat we vertraging kunnen voorkomen, als iedereen eerder de snelheid aanpast aan de drukte op de weg. Dan kun je blijven rijden, voorkom je files én verhoog  je de verkeersveiligheid. Nu sta je vaak pas op de rem als je vlak bij de file bent, en neemt de kans op ongelukken toe.’ - Hedwig Harks, deelnemer

Coöperatieve ITS voor actueler rijadvies
De apps ZOOF en FlowPatrol verwerken o.a. informatie van smartphones, lussen in de weg en data van Rijkswaterstaat. Vanaf april 2016 krijgen de apps ook realtime informatie via bakens langs de wegkant. Nederland loopt hiermee voorop in het initiatief voor een Coöperatieve ITS Corridor in Europa.

‘Als mijn app straks ook met de wegkant communiceert, worden de adviezen nog preciezer.’ - Hedwig Harks, deelnemer