ITS OpenTripModel – De taal van data delen in de logistieke sector

Het ITS-project OpenTripModel biedt de unieke kans om logistieke distributiestromen nog efficiënter te maken. Doordat de logistieke sector en de overheid logistieke en wegbeheerdersdata te delen ontstaan er legio kansen dat vrachtverkeer beter de files kan vermijden, dat onnodige omrijden of wachten bij een laad- en losplekken wordt voorkomen, het verbetert de bereikbaarheid van steden, vrachtwagens rijden meer routes die vanuit leefbaarheid gewenst zijn. We staan aan de vooravond van dit toekomstbeeld wat we OpenTripModel noemen. Het OpenTripModel is een initiatief van Simacan.

 Het OpenTripModel is een simpel, licentievrij, licht en makkelijk bruikbaar datadeelmodel voor de online uitwisseling van real-time logistieke en verkeerskundige data. Deze open standaard kan door iedereen gebruikt en verrijkt worden. Voor verladers, vervoerders, overheden, service- en dataproviders wordt daarmee het eenvoudiger om nieuwe applicaties en services te ontwikkelen.

Daarvoor moet nog wel veel gedaan worden. Alles begint met een goede beschrijving en specificatie van de verkeerskundige en logistieke data die gedeeld gaat worden. Dit is het OpenTripModel. De ontwikkeling van deze open standaard is te volgen op www.opentripmodel.org.

De weg naar het OpenTripModel en het delen van de data is lang en grotendeels een ongebaand pad. Om alles in vervolgfases goed voor elkaar te krijgen wordt eerst een praktijkproef uitgevoerd wordt met logistieke data van Albert Heijn. Deze Praktijkproef vindt plaats in vier gemeenten: Amsterdam, Utrecht, Groningen en Assen. De lessons learned en de concrete best practices die daaruit komen zijn essentieel om later het OpenTripModel doelgericht en effectief op te schalen naar meer partijen.

 Het OpenTripModel past goed binnen de doelstelling van ITS Beter Benutten om een open ecosysteem te creëren waarin verschillende partijen data uitwisselen tussen voertuigen, infrastructuur en databases voor verschillende gebruiken. Het OpenTripModel kan een waardevolle bijdrage leveren aan het uitwisselen van data en informatie binnen de transport- en logistieke sector.