Stadslogistiek

Naast de eerder genoemde LOP’s is er ook sprake van andere initiatieven om de stadslogistiek te verbeteren. Zo wordt in een aantal steden heel specifiek bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn in het efficiënt inzetten van de bestelwagens, in het stimuleren een slimme organisatie van de ‘last mile’ (bundeling van lading, informatieuitwisseling in de keten, evaluatie venstertijden, etc). 

Maastricht: bevoorrading Wyck

Maastricht Bereikbaar verkent samen met bewoners, ondernemers en de logistieke sector hoe efficiëntie en schone distributie kunnen bijdragen aan een kwaliteitsimpuls voor Wyck en het verminderen van het aantal verkeersbewegingen in dit deel van Maastricht. Maastricht Bereikbaar en gemeente Maastricht bieden logistieke ondernemers in Wyck ruimte en ondersteuning om te experimenteren met kansrijke logistieke concepten. Ook de gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen/Parkstad zijn uitgenodigd om deel te nemen. Lees meer over het project op de website van Maastricht Bereikbaar 

Haaglanden: nachtdistributie - buiten de spits distributie

Door een pilot Beter Benutten Nachtdistributie kreeg Tyrecenter Nooteboom goed inzicht in de te behalen winst. Nachtdistributie werd uiteindelijk bij hen “Buiten de spits distributie”, dus rijden vanaf 9 uur ’s morgens. Ad hoc routes werden voorkomen en doordat leveringen tot half 9 konden worden doorgegeven, ervaren klanten meer service. Optimalisatie is doorgevoerd: er wordt nu 3 keer per dag naar de klant gereden ipv 4. Alle routes zijn daarmee buiten de spits. Dat is sneller en efficiënter. Daarmee is een besparing gerealiseerd op personeel, op brandstofkosten en op CO²-uitstoot, zonder dat het afbreuk doet aan de service naar onze klanten.  

Bouwbedrijf Huurman heeft haar gehele planning en bedrijfsvoering onder de loep genomen. Resultaat: Niet meer ‘s morgens voordat je naar de klant gaat materialen ophalen bij de bouwmarkt, maar de medewerkers geven voortaan in de middag telefonisch door welke materialen ze de volgende dag nodig hebben. Die materialen worden collectief besteld, opgehaald of op de zaak bezorgd. De volgende dag nemen de medewerkers die direct mee naar de bouwplaats zonder dat ze langs de bouwmarkt rijden. Dan kunnen ze ook voor de spits vertrekken. Het zijn geen nachtritten maar buiten de spitsritten.

Stedelijke distributie Eindhoven

In Eindhoven is men bezig met de verkenning van vervoerders en ontvangers van goederenstromen en het testen van concepten die leiden tot bundeling van incidenteel vervoer met lage beladingsgraad.