Spoorvervoer

Ook door betere benutting van het spoor voor logistiek kunnen files op de weg worden verminderd. Binnen Beter Benutten gaat het om drie projecten: de elektrificatie van een goederenspoorlijn in Tilburg, de aanbesteding voor het spitsmijden van afvalvervoer per spoor in de stedendriehoek en de verkenning van mogelijkheden voor het beter gebruik van de spoorterminal in Maastricht.

Electrificatie goederenspoorlijn in Tilburg

Een nieuw goederenspoor van 1 kilometer lang maakt het bedrijventerrein Loven in Tilburg bereikbaar voor elektrische locomotieven. Voorheen moesten duurdere, meer vervuilende ‘diesellocs’ ingezet worden om met goederentreinen de logistieke hotspot Tilburg te kunnen bereiken.

Het extra stukje spoor maakt het vervoer over het spoor gemakkelijker en vermindert het aantal vrachtwagenritten naar schatting met 78.000 per jaar. Doordat bedrijven als Sony, Samsung en Fuji hun goederenstroom nu via het spoor tot aan de voordeur kunnen laten komen, hoeven zij geen vrachtwagens meer in te schakelen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het aantal spitsmijdingen. Het wordt het rustiger op de weg, heeft een positief effect op de leefbaarheid en is duurzamer in energieverbruik.

Bekijk de video of lees meer over het project.

Stedendriehoek: afvaltransport over spoor uit de spits

Het vrachtverkeer in de regio Stedendriehoek zorgt vooral voor vertraging in de avondspits. Het gaat vaak om ritten over korte en middellange afstand (tot 30 kilometer), bijvoorbeeld stedelijke distributie. Slim Reizen Stedendriehoek gaat bedrijven benaderen om te zoeken naar oplossingen die leiden tot minder vertraging in de spits. Daarnaast zorgt het afvaltransport per trein voor vertraging in Apeldoorn, doordat het wegverkeer voor dichte overgangen komt te staan. Per juni 2016 komt er een nieuw vervoerscontract voor de afvalinzameling; men kijkt of het mogelijk is om in de aanbesteding op te nemen dat afval niet in de spits mag worden vervoerd. 

Maastricht: modal shift

Maastricht Bereikbaar zoekt samen met ondernemers in de regio naar mogelijkheden om meer lading via het spoor en de binnenvaart te vervoeren. Bedrijven krijgen een individueel advies over de haalbaarheid van modal shift. Samen met ELC-Limburg en bedrijven in de regio verkent Maastricht Bereikbaar ook de kansen van nieuwe spoor- en binnenvaartdiensten vanaf terminals in Zuid-Limburg naar diverse bestemmingen in Europa. Lees meer over het project op de website van Maastricht Bereikbaar