Spitsmijden

Veel regio’s hebben projecten om automobilisten te stimuleren de spits te mijden. In de meeste gevallen ontvangt de weggebruiker tijdelijk een (geldelijke) beloning als hij de spits mijdt. Deze incentive blijkt effectief om de reizigers bewust te maken van reisalternatieven. Daarom worden dit soort spitsmijdprojecten in het vervolgprogramma van Beter Benutten voortgezet.

Daarnaast streeft Beter Benutten ernaar om naast de financiële beloningen ook andere, meer innovatieve vormen van ‘belonen’ te onderzoeken. We onderzoeken hoe we de reiziger door andere prikkels kunnen verlokken de spits blijvend te mijden. Het doel daarvan is spitsmijdprojecten kostenefficiënter te kunnen inrichten en tot een structurele gedragsverandering te komen. Het projectteam Beter Benutten heeft afgelopen jaren de beloningssystemen geëvalueerd en zet de opgedane kennis in, in nieuwe projecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het invoeren van spelelementen, een spaarsysteem van spitsmijdpunten en het geven van feedback.