Andere keuzes voor reizigers en bedrijven

Investeren in nieuwe wegen zorgt voor minder files. Dat is uiterst belangrijk voor de economische ontwikkeling. Maar met meer asfalt alleen lossen we het bereikbaarheidsprobleem niet op. Daarvoor moeten we de bestaande wegen beter gebruiken door bijvoorbeeld slim werken en reizen mogelijk maken en in de praktijk te brengen.

U kunt daarbij helpen! Zowel reizigers als ondernemers kunnen bijdragen aan het beter benutten van de huidige infrastructuur. Samen maken we de Nederlandse regio’s beter bereikbaar.