Vraagbeinvloeding

Het uitgangspunt van Vraagbeïnvloeding is dat we het routinegedrag van automobilisten om de auto te nemen veranderen. De Verkeersonderneming realiseert zelf een deel van het programma, voert het programmamanagement en monitort effecten.

Er wordt veel gedaan voor al die mensen die geregeld in de spits reizen: woon-werkverkeer/zakelijk verkeer, vrachtverkeer en sociaal-recreatief verkeer. Dat zijn onze klanten. Op basis van de verschillende motieven van autogebruik worden passende alternatieven ontwikkeld en aangeboden. Bij voorkeur niet door De Verkeersonderneming, maar door marktpartijen.