Spitsmijden

Een van de manieren om het routinegedrag van automobilisten te beïnvloeden is het maatregelenpakket spitsmijden personen. Daarvoor loopt sinds 2008 op de A15 in het havengebied het project SpitsScoren. Van de bijna 2.000 deelnemers mijden dagelijks gemiddeld ruim 800 automobilisten de ochtendspits haven-in; in de avondspits haven-uit zijn dat er bijna 700.

Deelnemers aan SpitsScoren geven elke dag voor vertrek op hun smartphone aan of en hoe zij naar het werk reizen. Gedragsverandering wordt zo bewust beleefd.

Het belonen van automobilisten die buiten de spits reizen is niet nieuw, maar nieuw is wel de uitvoering van het project. De verantwoordelijkheid voor de resultaten is overgedragen aan een bedrijf. Voor de periode 2013 tot maart 2014 ligt het accent op de avondspits haven-uit. Voor deze periode is de financiering verdeeld over De Verkeersonderneming en het uitvoerende bedrijf. De aantallen spitsmijders havenuit in de avondspits moeten uitkomen op de 1100 spitsmijders.

 Voor Beter Benutten is spitsmijden op de andere wegstukken verkend. De focus ligt daarbij op de A13, A16 en A20.