Aanbodoptimalisatie

Het programma Aanbodoptimalisatie gaat over het optimaliseren van de capaciteit van de bestaande wegen, en over het slimmer verbinden van de verschillende netwerken. Regionale wegbeheerders zijn aan zet om reizigers gelijkmatig over het netwerk te verdelen. Het programma draait niet alleen om het optimaliseren van de netwerken, maar ook om een beter gebruik ervan, bijvoorbeeld door reizigers adequaat te informeren. De Verkeersonderneming is hier programmamanager en aanjager.

Reisinformatie

De Verkeersonderneming heeft al voor de start van Beter Benutten ervaring opgedaan met de uitrol van narrowcasting-schermen en de ontwikkeling van apps. Ook is een begin gemaakt met het ontsluiten van data voor de markt en (weg)gebruikers. De Verkeersonderneming ziet kansen voor de bereikbaarheid als de Regio Rotterdam profiteert van innovatieve ontwikkelingen zoals Intelligente Transport Systemen (ITS), die zorgen voor een verbeterde informatievoorziening aan de reizigers.

Incident management

Ongevallen en incidenten zorgen voor onverwachte files die in ernstige gevallen soms uren kunnen duren. Een snelle en efficiënte afhandeling van ongevallen is voor de wegbeheerders en hulpdiensten in de regio Rotterdam een voortdurend punt van aandacht. Investeren in Incident Management, gezien het grote aantal incidenten en de impact ervan blijft van groot belang voor de Rotterdamse regio. De partijen die elkaar in De Verkeersonderneming treffen richten zich vooral op het sneller afhandelen van incidenten en het voorkomen van incidenten. Ook wordt er verder onderzoek gedaan naar soorten incidenten en standaardisatie van afhandeltijden.