Projecten

Slim op de fiets

Werk aan vitaliteit én bereikbaarheid in één. Stimuleer medewerkers 2 dagen per week (elektrisch) te fietsen, dan blijken ze gemiddeld 3,5 dag per week die fiets te pakken. Of parkeer gratis net buiten de stad en fiets de laatste kilometers naar het werk. Huur dan als werkgever één van de fietskluizen + fiets rondom Leeuwarden (Wiarda, Kalverdijkje, Hemriksein, WTC, Goutum). Werk Slim, Reis Slim stelt deze tegen lage kosten beschikbaar. Met zo’n groene Leeuwarden Vrij-Baan fiets ben je snel en mobiel in de stad.

Slim parkeren

Parkeer buiten de spits in de stad met 90% korting. Tenminste rondom de Tesselschadestraat. Parkeerterrein WTC (B2) in Leeuwarden geldt als pilotlocatie. Er geldt betaald parkeren van 8:00 – 18:00 uur van maandag t/m vrijdag. Bij het in- en uitrijden tussen 8-9 en tussen 16-18 uur is het tarief € 1,- per uur voor de hele parkeerperiode. Het terrein op of afrijden buiten deze tijden levert een veel lager tarief op, namelijk € 0,10 per uur.

Slim met het Openbaar Vervoer

Werk tijdens je reis. Zo wordt reistijd werktijd. Leeuwarden is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo rijdt bijvoorbeeld de snelbus Leeuwarden-Drachten rechtstreeks, snel, comfortabel en frequent.

Slim reizen

Werknemers kunnen de meest optimale route vinden via een aantal applicaties. Die applicaties maken vanuit Beter Benutten gebruik van actuele verkeersdata. Op deze manier kunnen werknemers voorafgaand en tijdens de rit de meest optimale routeinformatie krijgen. Enkele voorbeelden van apps die deze data gebruiken zijn TimesUpp (dit is een vertrekalarm), VID en Flitsmeister. Deze kunnen gedownload worden via de Appstore of Google Play. Ook Google kan prima helpen bij het maken van de optimale reis met auto, OV, te voet, met de fiets of een combinatie daarvan. Met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 worden de actuele data (realtime verkeers-, maar ook parkeerdata) gebruikt om de bezoekers optimaal te kunnen informeren.

Slim vracht vervoeren

Vrachtwagens rijden buiten de spits, als dat kan. We brengen bedrijven in beeld met de grootste stroom bestel- en vrachtautoritten bijdragen aan de meeste vertraging in de regio. Samen met de bedrijven in de keten (verladers, vervoerders en ontvangers) zoeken we maatwerkoplossingen. Tien vrachtwagens minder in de spits levert al meer dan een half uur aan spitsmijdingen op.

Slim werken

Werk eens een dagje thuis. Of begin de werkdag later op kantoor en reis zo na de spits. Buiten de vaste kantoortijden om werken op kantoor, komt tegemoet aan de wensen van veel medewerkers en geeft bovendien ruimte op de wegen.

Op dit moment zijn er 140 werkgevers gecommitteerd aan Werk Slim, Reis Slim, waaronder 55 grote (+80 werknemers). In totaal gaat het om meer dan 25.000 werknemers. Dit is 40% van alle werknemers in Leeuwarden.

Lees ook www.werkslimreisslim.nl  

Bestuurlijk overleg

De regioaanpak vraagt veel inzet en creativiteit van alle partners. Afstemming vindt plaats in een bestuurlijk overleg. Bij dit overleg zijn: de minister, gemeente, provincie, RWS en VNO/NCW.