Werk Slim, Reis Slim

Leeuwarden wil een duurzame gedragsverandering in reizen en werken bereiken en de congestie op fileknelpunten in de regio met circa 10% reduceren. Zo wil Leeuwarden een bereikbare stad blijven.

Onder de naam Werk Slim, Reis Slim werkt Regio Leeuwarden aan maatregelen om minder autoverkeer in de spits te laten rijden. De uitvoering is in volle gang, toch is verdere bestendiging bij werkgevers en werknemers noodzakelijk. Daarnaast verwacht Leeuwarden nog de nodige omleidingen en stremmingen van de wegwerkzaamheden op en rond de stadsring die in ieder geval doorlopen tot en met 2017. Met name aan de zuid-, zuidwest- en westkant, waar de spitsdruk het grootst is worden namelijk diverse grote infrastructurele projecten uitgevoerd. In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Een optimale bereikbaarheid is hierbij van belang. Bij de planning en uitvoering van de infrastructurele projecten wordt daar dan ook rekening mee gehouden. 

Maatregelen die tot en met 2014 binnen Werk Slim, Reis Slim met de betrokken bedrijven zijn opgepakt en uitgevoerd blijken buitengewoon effectief te zijn. In 2015:

  • reist 22% minder vaak in de spitsen
  • waarvan 50% een bewuste keus maakt door op andere tijden te reizen
  • en 21% een ander vervoerswijze gekozen heeft
  • 10% vaker thuis werkt
  • 2% vaker gebruik maakt van P+R of carpool

Bovendien is het fietsaandeel in woonwerk-verkeer in Leeuwarden ten opzichte van landelijke cijfers het hoogst. In Leeuwarden is in vergelijking met andere regio’s in Nederland de tevredenheid over de doorstroming tijdens de spits eveneens het hoogst. Mooie resultaten die flink bijdragen aan goede spreiding op de weg en daarmee aan de bereikbaarheid, met name tijdens de spitsen.

Focus

In Beter Benutten Vervolg werkt regio Leeuwarden concreet aan 928 spitsmijdingen per dag minder. Te realiseren door maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement. Door de inzet van gerichte maatregelen dempen we enerzijds de tijdelijke problemen gedurende de wegwerkzaamheden, en anderzijds werken we van daaruit verder aan structurele veranderingen in reisgedrag.

Afgelopen jaren heeft de focus gelegen op maatregelen voorafgaand aan wegwerkzaamheden, hiervoor begrip en draagvlak creëren én werkgevers zelf maatregelen met werknemers laten nemen om overlast te beperken.
Nu ligt de focus van de werkgeversbenadering van Werk Slim, Reis Slim meer op maatregelen tijdens de werken, opschalen van genomen maatregelen en een introductie van nieuwe maatregelen met een zoveel mogelijk blijvend effect; de structurele gedragsverandering.