Bestuurlijk trio Beter Benutten Groningen - Assen

De regioaanpak vraagt veel inzet en creativiteit van alle partners. De regio wordt aangestuurd en gestimuleerd door een regionaal trio. Dit trio bestaat uit de minister van IenM  een gecommitteerde regionale bestuurder en een aansprekende CEO  Zij treden samen en individueel op als boegbeeld van het innovatieve programma. Het bestuurlijk trio in Groningen-Assen bestaat uit:

  • Henk Brink, Gedeputeerde Provincie Drenthe en lid samenwerkingsverband Noord-Nederland
  • Bram Fetter, CEO Suikerunie
  • Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu