Bestuurlijk trio Beter Benutten Amsterdam

De regioaanpak vraagt veel inzet en creativiteit van alle partners. De regio wordt aangestuurd en gestimuleerd door een regionaal trio. Dit trio bestaat uit de minister van IenM, een gecommitteerde regionale bestuurder en een aansprekende CEO. Zij treden samen en individueel op als boegbeeld van het innovatieve programma. Het bestuurlijk trio in Amsterdam bestaat uit:

  • Elisabeth Post, Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
  • Henk Markerink, CEO Amsterdam Arena
  • Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu