Praktijkgerichte samenwerking

Er zijn organisaties die data leveren en produceren en er zijn organisaties die deze data gebruiken en zelfs omzetten in gebruikerstoepassingen. In de praktijk blijkt dat een ontmoeting tussen de leveranciers en de gebruikers data enorm kan verrijken. Tijdens de bijeenkomsten met marktpartijen in de voorbereiding op het innovatieve partnerschap, werd door de marktpartijen vaak aangegeven, dat ze niet zoveel konden met de data die door wegbeheerders werd opgeleverd.

De overheden die deze data leveren begrepen niet altijd, waarop deze kritiek gebaseerd was. Om hiervan een beter beeld te krijgen, werd de marktpartijen gevraagd om eens goed te kijken naar de Data top 8 en mogelijke verbeteringen concreet te maken. Dit initiatief kreeg de naam Praktijksamenwerking Data top 8. De Data top 8 bestaat onder meer uit data rond wegwerkzaamheden, VRI’s, evenementen, parkeren, incidenten en verkeersmaatregelen.

Lees hier hoe Folkert Bloembergen, projectmanager RWS Talking Traffic, dieper ingaat op de Data top 8.