Practical Knowledge Café

Tijdens onze Practical Knowledge Cafés komt het netwerk van Beter Benutten samen. We wisselen kennis en ervaringen uit en leren elkaar kennen. Ieder café heeft zijn eigen thema en de reiziger staat altijd centraal. Inmiddels zijn er 13 cafés geweest, waarvan u de verslagen op deze site kunt vinden.

Algemene informatie

Frequentie

Het Practical Knowledge café vindt ongeveer elke 2 a 3 maanden plaats.

Onderwerp
Het onderwerp of thema van het café kan verschillende aanleidingen hebben: de actualiteit, resultaten, dilemma’s of ervaringen. Ook kan het een onderwerp zijn dat een partner inbrengt, die de bijeenkomst dan samen met ons organiseert. Onderwerpen en te behandelen thema’s worden in overleg met de regio’s bepaald.

Locatie
De locatie heeft iets te maken met het onderwerp of de partner met wie we het organiseren.

Dag en agendareservering
Het café vindt op een dinsdag- of donderdagmiddag plaats van 16.00 – 19.00 uur.

Genodigden
We nodigen ons adressenbestand uit, dat is in beheer bij Spitz en zij vullen dit elke keer aan met de aanmeldingen van het vorige café. De groep heeft een omvang van 40 tot maximaal 75 mensen, als de zaal dat toelaat.

Uitnodiging
Naast een persoonlijke uitnodiging naar het adressenbestand verschijnt de uitnodiging op de website van Beter Benutten. Dit doen we 3 tot 4 weken van te voren.
Zodra de uitnodiging uit is en alles online staat, versturen we een tweet met de link naar de aanmeldpagina. Eventueel volgt een tweede Tweet met daarin de Twitternamen van de sprekers of de organisatie waarmee we het organiseren. Ook verschijnt er een bericht over het Practical Knowledge Café op intranet van IenM, in de agenda van de website van Beter Benutten en in de Beter Benutten-nieuwsbrief. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, sturen we wel of geen reminder uit.

Organisatie en catering
Voor de organisatie van de bijeenkomst en catering werken we samen met Spitz. Zij zorgen onder andere voor de voorbereiding, de uitnodigingen, badges en het briefen van de sprekers.

Agenda
Het Practical Knowledge cafe kent in grote lijnen de volgende opzet:  

  • 15.30 – 16.00 uur inloop
  • 16.00 – 17.30 uur inhoudelijk programma
  • 17.30 - 19.00 uur  borrel en netwerken

 Meer informatie: beterbenutten@minienm.nl