Partnerschap

Het ITS-team binnen Beter Benutten (regio’s en I&M) is al enige tijd bezig om samen met private partijen diensten voor te bereiden om verdergaande dienstverlening mogelijk te maken.

In drie clusters wordt intensief samengewerkt tussen overheden en private partijen. Een goede (door)ontwikkeling van alle clusters leidt ertoe dat de weggebruikers altijd verbonden zijn met elkaar en met anderen. Denk aan verkeerslichten, logistieke processen, evenementenorganisaties, etc. Die connectiviteit en de snelle overdracht van data en informatie (van allen naar allen) maakt het verschil voor zowel weggebruikers, wegbeheerders en andere belanghebbenden.

  • Cluster 1: de VRI’s (verkeersregel installaties), in dit cluster wordt de nieuwe VRI architectuur verder ontwikkeld en getest.
  • Cluster 2: Data, in dit cluster gaat het om snelle datatransmissie, -bewerking en –verrijking.
  • Cluster 3: een cluster rondom de levering en het gebruik van informatiediensten in voertuigen aan weggebruikers.

Lees hier waarom is gekozen voor het innovatiepartnerschap Talking Traffic.