Park&Bike succesvol in Leeuwarden

Friesland Campina reserveert als eerste 15 bedrijfsfietskluizen op de Park&Bike locatie Goutum. Door de auto te parkeren aan de rand van Leeuwarden en de laatste kilometers door de stad te fietsen vermijden medewerkers van Friesland Campina de file tijdens de spits. Dit is zo'n aantrekkelijke optie dat er geloot moest worden om de 15 beschikbare fietskluizen. Andere bedrijven zijn ook zeer geïnteresseerd in het huren van bedrijfskluizen om zo files en wegwerkzaamheden te omzeilen, CO2-uitstoot te verminderen en hun eigen parkeerterrein te ontlasten.

Friesland Campina: eigen bedrijfskluizen

Friesland Campina doet mee vanuit hun vitaliteitsbeleid, mobiliteitsbeleid en duurzaamheid. De fietskluizen passen daar heel goed bij. 22 werknemers meldden zich aan, dus er moest geloot worden. De 15 kluizen en de fietsen worden in de huisstijl van Friesland Campina vormgegeven. Alle 15 medewerkers gebruiken een app (Positive Drive) om hun ritten en kilometers te registreren, na een bepaald aantal ritten wordt de fiets hun eigendom.

Uitbreiding aantal gedeelde fietskluizen

Park&Bike is al langer succesvol in Leeuwarden. Op het in 2010 geopende Park&Bike terrein in Goutum is plaats voor 54 auto's en er staan 30 gedeelde fietskluizen. Aangezien er al een tijd een wachtlijst is voor de kluizen, breidde de gemeente Park & Bike Goutum eind 2014 op verzoek van de ondernemers uit met 17 nieuwe fietskluizen. De gemeente kijkt ook naar mogelijkheden voor nieuwe park & bike locaties rond Leeuwarden.

Hoe werkt de Park&Bike

Werknemers van de circa vijftig werkgevers die aangesloten zijn bij Leeuwarden Vrij-Baan kunnen gratis hun auto parkeren op de Park & Bike Goutum en kosteloos een toegangspas aanvragen voor een willekeurige gedeelde fietskluis met Vrij-Baan fiets. Bij bedrijfsfietskluizen is de kluis en de bijbehorende fiets exclusief voor 1 medewerker bestemd.

De opbrengsten

  • Goed voor bedrijfsimago (MVO, duurzaamheid)
  • Milieuopbrengsten: ongeveer jaarlijkse afname van 126kg Co2 uitstoot per medewerker (als deze 100x per jaar gebruik maakt van de Park &Bike)
  • Fitte en vitale medewerkers: verzuimkosten dalen met ongeveer € 400,- per medewerker die fit blijft
  • Minder druk op parkeerplaatsen bij bedrijf

De initiatiefnemers van Park&Bike

Gemeente Leeuwarden, Rijkswaterstaat en provincie Fryslân werken samen aan de bereikbaarheid van Leeuwarden onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan. De gemeente Leeuwarden legt de Park&Bike terreinen aan en plaatst de fietskluizen. Via aansluiting bij het programma Werk Slim, Reis Slim van Leeuwarden Vrij-Baan kunnen werkgevers en hun medewerkers hier gebruik van maken. Gemeente en provincie schakelden &Morgen in om geïnteresseerde bedrijven te werven voor Park&Bike bedrijfsfietskluizen en de business cases uit te werken.

 

 

8 januari 2015