Intertraffic Amsterdam 2018: Alles over slimme, duurzame mobiliteit en veiligheid

Intertraffic Amsterdam 2018: Alles over slimme, duurzame mobiliteit en veiligheid

Van 20 tot en met 23 maart is de RAI Amsterdam het decor voor Intertraffic Amsterdam 2018, dé vakbeurs voor de verkeers- en mobiliteitsindustrie. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, opent de beurs op 20 maart kort na 11.00 uur. Zij gaat in haar keynote-speech in op de Nederlandse visie op mobiliteit en de ambities voor de nabije toekomst. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat treden tijdens de beurs op als gezamenlijke hosts van de Smart Mobility Hall (hal 8). Daar vinden bezoekers de laatste ontwikkelingen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit, verkeersmanagement, veiligheid en infrastructuur in Nederland en de rest van de wereld.

Op het netwerkplein - Smart Mobility Networking Area - laten het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zien hoe zij samen met partners werken aan innovatietoepassingen in mobiliteit. Die innovaties helpen de verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid in Nederland te verbeteren. Tal van bedrijven en overheden zijn in deze hal aanwezig om hun nieuwste oplossingen op het gebied van verkeer en mobiliteit te laten zien.
Daarnaast is er een uitgebreid inhoudelijk programma met kennissessies. Ook zijn er rondleidingen rond thema’s als Talking Traffic, Mobility as a Service en verkeersmanagement.

Kennissessies

Zo is er op dinsdag 20 maart (13.00 - 13.45 uur) de kennissessie ‘Partnership Talking Traffic: behaalde resultaten en internationale lanceringen’. In deze sessie, verzorgd door Caspar de Jonge (ministerie van IenW), Jan Cools (Be-Mobile) en Eddy Verhoeven (Fortgang), worden doelen en resultaten van het partnership belicht, met de focus op internationale opschaling.

Op donderdag 22 maart (11.45 -12.30 uur) is er een tweede sessie over het Partnership Talking Traffic, waarin de publiek-private samenwerking tussen 60 overheden en 20 commerciële partijen centraal staat. Sprekers zijn: Ronald Haanstra (MTVNL), Willem Hartman (Vialis), Chris de Vries (Provincie Noord-Holland) en Caspar de Jonge (ministerie van IenW).

Ook op 22 maart, van 12.45 en 13.15, organiseert het Partnership een sessie over slimme logistiek. De logistieke sector kan veel baat hebben bij een intelligentere gegevensuitwisseling tussen allerhande actoren. Zo zijn flinke besparingen te verwachten van prioritaire voorzieningen bij intelligente verkeerslichten die - ruim van tevoren - op de hoogte zijn van de nadering van een vrachtauto. Deze sessie wordt begeleid door Paul Swaak van TransportLAB.

Verder is er op donderdag 22 maart (14.15 - 15.00 uur) een sessie over Proof of Concept Voertuigsensordata voor Veiligheidsgerelateerde informatie. In deze sessie praten Caspar de Jonge en Erik Vrijens (beiden ministerie van IenW), Leo Bingen (RAI Vereniging) en Eduardo Felici (National Data Warehouse for Trafffic Information) u bij over voertuigsensordata, de internationale Data Taskforce  en de wijze waarop die data in Nederland ontsloten gaan worden, zodat medeweggebruikers tijdig worden geïnformeerd.

Dit is nog maar een greep uit de vele sessies. Er zijn bijvoorbeeld ook sessies over Mobility as a Service, de zelfrijdende auto en Truck Platooning.

Kijk hier voor het volledige programma en om je aan te melden.

15 maart 2018