Zestien startups verder in Mobility Lab

Zestien startups verder in Mobility Lab

Elektrische vrachtfietsen, draadloos je auto opladen, een deel e-scooter, een fietsbrug, een afhaalhub waar je 24/7 je pakketten op kunt halen, een zelfrijdende shuttle; Dit zijn nog maar zes van de zestien winnaars in Mobility Lab. Vijfendertig startups meldden zich dit jaar aan. De zestien geselecteerde startups krijgen van SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming de kans om hun product of dienst in de praktijk te testen. Doel van het Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid.

De zestien deelnemende startups zijn:

 • Ezy Mobility – elektrisch auto draadloos opladen
 • Blue Line Logistics – van weg naar water
 • Amber – elektrische auto on demand
 • Pontiflex – fietsbrug van duurzaam materiaal
 • Bikebox – geautomatiseerde fietsboxen
 • Wijpark – gereserveerde parkeerplaatsen
 • Felyx – deel e-scooter
 • CycleSpark – elektrische vrachtfiets
 • Courierconnect – platform efficiënter gebruik koeriers
 • Flickbike – deelfietssysteem
 • Smartmile Solution – 24/7 afhaalhub voor pakketten
 • Biro – kleine auto voor vervoer in stad
 • Fietslint – snelfietslint voor snelle fietsers
 • Klup – social app voor 50-plussers
 • Bun.Run – particulieren bezorgen boodschappen en winkeltassen thuis
 • Navya – zelfrijdende shuttle op de weg

Mobility Lab
Onder het motto ‘niet lullen maar testen’ worden de producten en diensten uitgeprobeerd op een echte locatie met gebruikers die bereid zijn kritische feedback te geven. SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming ondersteunen de startups de komende maanden met het vinden van een test locatie, financiering van € 25.000, marketing en communicatie contacten met potentiele klanten en investeerders en met opschalen. In juni 2018 vindt het eindevent plaats.

Website
Een filmpje van de startups is te vinden via: http://www.mobilitylab.nl/nieuws/.

Over De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is de samenwerkingsorganisatie van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel Rotterdam, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad,  haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.

Over SmartwayZ.NL
Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg en vele maatschappelijke en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen, zoals TU Eindhoven en Dinalog, hebben de handen ineengeslagen.  Onder de koepel van SmartwayZ.NL werken zij samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven. Variërend van het ontwikkelen en invoeren van ITS/smart mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. En misschien zelfs van heel Europa.

26 oktober 2017