Groninger onderwijs tekent intentieverklaring voor bereikbare stad

Groninger onderwijs tekent intentieverklaring voor bereikbare stad

Bestuurders Groninger onderwijsinstellingen en Groningen Bereikbaar met de intentieverklaring. Foto: Jeroen van Kooten.

De onderwijsinstellingen in Groningen dragen samen actief bij aan het bereikbaar houden van de stad. Dit hebben ze met elkaar en met Groningen Bereikbaar afgesproken in een intentieverklaring die op 29 juni is ondertekend. De onderwijsinstellingen zetten zich in om werknemers, scholieren en studenten de spits in het OV en op de weg zoveel mogelijk te laten vermijden. Ook stimuleren ze hen om slim te werken, leren en reizen.

De onderwijsinstellingen stellen tijd en capaciteit beschikbaar om te werken aan de bereikbaarheid. Bijvoorbeeld door anders te roosteren, het aanpassen van het parkeer- en reisvergoedingenbeleid of het bieden van reisalternatieven. Verder gaan ze medewerkers, studenten en scholieren actief informeren over de te verwachten verkeershinder, alternatieven en maatregelen.

Wim van de Pol, bestuurder van Noorderpoort: "Als Noorderpoort dragen wij graag ons steentje bij aan de bereikbaarheid van onze school en daarmee Groningen. Wij vinden fitte medewerkers en gezonde studenten belangrijk en stimuleren daarom bijvoorbeeld de fiets als vervoermiddel. Na de zomer start bij ons ook een pilot anders roosteren. Daarbij beginnen de lessen later, zodat onze studenten buiten de ochtendspits reizen. Dat ontlast het drukke OV in de spits."

Groningen Bereikbaar ondersteunt de onderwijsinstellingen bij hun inspanningen. Paul de Rook, wethouder Verkeer & Vervoer en bestuurlijk voorzitter van Groningen Bereikbaar: "Ik vind het erg positief dat de Groningse instellingen zo'n proactieve houding hebben en deze samenwerking aangaan. Dit draagt allemaal bij aan de bereikbaarheid van Groningen en aan slim en gezond reizen."

De ondertekenaars

  • Alfa-collega
  • Christelijke Scholengemeenschap Groningen
  • Gereformeerde Scholengroep
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Noorderpoort
  • Onderwijsgroep Noord
  • Openbaar Onderwijs Groningen
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Groningen Bereikbaar

Bekijk ook de video:

30 juni 2017