Rotterdam start pilots rijgedrag automobilisten. Leidt ander rijgedrag tot minder files?

Rotterdam start pilots rijgedrag automobilisten. Leidt ander rijgedrag tot minder files?

Soms ontstaan er files op locaties waar op andere dagen met vergelijkbare omstandigheden in weer en verkeer geen file ontstaat. Tijd voor De Verkeersonderneming om samen met marktpartijen meer grip te krijgen op het rijgedrag van automobilisten bij het ontstaan van deze files. Tot december 2017 onderzoeken Flitsmeister, SD Insights en ULU hoe het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is en  hoe dat bijdraagt aan een betere doorstroming.  

De pilots
Programmamanager Gerard Eijkelenboom: “We kwamen er met data-analyse achter dat er op file-locaties dagen waren dat er geen file ontstond terwijl het verkeer hetzelfde was als op andere dagen. Het is dan logisch om te denken dat een rijgedraging de verstoring is die tot een file leidt”. Binnen de pilotomgeving gaat ULU onderzoek doen of het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is met behulp van de zogenaamde ULU-App en of dit bijdraagt aan minder files. Flitsmeister probeert automobilisten te verleiden hun rijgedrag aan te passen.

SD Insights richt zich ten slotte helemaal op de professionele chauffeur (bestelverkeer).

Aanbesteding pilot rijgedrag
De Verkeersonderneming deed in februari 2017 een aanbesteding  met het doel van Rotterdam een pilotgebied te maken als het gaat om rijgedrag. De winnaars krijgen maximaal 30% cofinanciering op basis van het aantal deelnemers aan de pilot. Enerzijds als aanmoediging om rijgedragdiensten te ontwikkelen waar automobilisten op zitten te wachten, anderzijds om gezamenlijk kennis en ervaring op te doen. De Verkeersonderneming hoopt eind 2017:

  1. Meer inzichten en dus grip te hebben op oorzaken van files;
  2. Meer inzicht te krijgen in het rijgedrag van automobilisten en hoe je dat kunt meten en verbeteren;
  3. Inzicht in de mate waarin automobilisten te beïnvloeden zijn (bijv. als het gaat om matigen snelheid of minder abrupt afremmen).

De Verkeersonderneming
In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. De Verkeersonderneming is voor deze regio ook uitvoerder van het landelijke programma Beter Benutten. VNO-NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeenten Nissewaard en Krimpen aan den IJssel en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van Rotterdam (haven, stad en regio) door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken. De Verkeersonderneming is winnaar van Het Gouden RAI Wiel 2014 “omdat zij op verfrissende en praktische wijze regionale uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid oppakt.”

3 april 2017