Beter Benutten Congres 2017: met samenwerking maak je massa

Beter Benutten Congres 2017: met samenwerking maak je massa

Alle ingrediënten voor een succesvol congres waren aanwezig bij het Beter Benutten Congres 2017: een mooie locatie, inspirerende verhalen uit de verschillende regio’s, een sterk programma en veel bezoekers. Alle Beter Benutten-regio’s en het thema ITS gaven ‘een kijkje in de keuken’. Welke projecten hebben zij uitgevoerd en wat voor ervaringen hebben zij opgedaan. Een mooi moment om inspiratie te delen, maar zeker ook op te halen.

Succesvol samenwerken

De Amsterdam Arena was het podium voor deze bijeenkomst. CEO Henk Markerink opende de dag en gaf aan dat goede bereikbaarheid de economie van een gebied bepaalt. Het is een unique sellingpoint. Ook benadrukte hij het belang van samenwerking, bijvoorbeeld binnen BREIKERS, waaraan inmiddels ruim 80 bedrijven meedoen. Gezamenlijk wisten deze partijen inmiddels 1500 spitsmijdingen te realiseren.

Ook Christophe van der Maat (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant) en Jan Hendrik Dronkers (Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat) benadrukten dat een goede samenwerking binnen Beter Benutten essentieel is. Van der Maat: ‘Ik denk echt dat we over 10 á 20 jaar zeggen dat de veranderingen op mobiliteitsgebied zijn begonnen met Beter Benutten.’ Daar kon ook Dronkers zich in vinden: ‘Beter Benutten is als de haarlemmersmeerolie in het bereikbaarheidssysteem. Het heeft het DNA van bereikbaarheid veranderd.’ Geert Rozinga (VPRO) liet met enkele mooie beelden zien dat verandering in bereikbaarheid van alle tijden is en continu actueel blijft.

Tijdens de lunch werd de Keukenmarkt geopend en konden de bezoekers kennismaken met de Beter Benutten-regio’s en het Partnership Talking Traffic in de stand van Beter Benutten ITS. ‘De regiokeukens zijn erg interessant’, gaf bezoeker Roelof Vogelsang aan. ‘Dit biedt aanvullend inzicht in waar verschillende partijen op dit moment mee bezig zijn.’

De diepte in tijdens Break-out sessies

Break-out sessies boden de bezoekers een extra inkijkje in het Partnership Talking Traffic en vier goed voorbeelden van Werkgeversaanpak.

Impact creëren

In de eerste Break-out sessie bleek weer eens hoe belangrijk samenwerking nu, maar zeker ook in de toekomst is. Koos van Vliet (Dynniq), Piet Stoevelaar (KPN), Jorn de Vries (Flitsmeister) en Ineke Meijer (namens betrokken overheden van Beter Benutten) waren als vertegenwoordigers van de clusters binnen het Partnership Talking Traffic aanwezig om hierover te vertellen. Zij gaven aan dat samenwerken binnen dit partnership een stap verder gaat dan een normale samenwerking. ‘Je investeert samen en neemt dus ook gezamenlijk risico’s, om zo impact te creëren. Geen traditionele verhouding van opdrachtgever en opdrachtnemer meer, in dit Partnership werken we op basis van gelijkwaardigheid samen.’

Connected

De vertegenwoordigers van de clusters boden een voorzichtig kijkje in de toekomst, waar een generatie verkeerslichten zal ontstaan die met elkaar en met voertuigen en fietsers kan communiceren. Doel van het Partnership is om zoveel mogelijk data van publieke en private bronnen te combineren en daarmee nieuwe diensten te ontwikkelen, waarmee weggebruikers straks voortdurend geïnformeerd en ondersteund worden tijdens hun reis. En dat komt de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid ten goede.

Recept voor een succesvolle Werkgeversaanpak

In de tweede Break-out sessie vertelde een viertal bedrijven de bezoekers over hun succesvolle werkgeversaanpak op het gebied van mobiliteit. Gedragswetenschapper Reint Jan Renes gaf commentaar bij de verschillende aanpakken.

MUMC

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) introduceerde bijvoorbeeld een vernieuwend parkeerbeleid, waarbij werknemers minder betalen om te parkeren naarmate ze verder van hun werk wonen. Door hier een vaste en variabele component in op te nemen en een vergoeding te introduceren voor mensen die met de fiets naar hun werk komen, ook bij minder goed weer, slaagde deze aanpak.

Tata Steel

Ook Tata Steel (IJmuiden) introduceerde een fietsvergoeding.  Tata Steel hecht veel belang aan de vitaliteit van de werknemers.  De sluiting van de Velsertunnel voor negen maanden gaf een mooie aanleiding voor fietsstimulering. Bijna een derde van de 3000 werknemers kwam in deze periode op de fiets. Nu probeert Tata Steel dit aantal vast te houden en zo een blijvende gedragsverandering te realiseren.

DUO

DUO (Groningen) stimuleerde werknemers ook om met de fiets te komen, maar op een andere manier. Het bedrijf introduceerde onder meer een fietsenservicepunt binnen het kantoor, waar werknemers hun fiets op werkdagen kunnen laten repareren. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder leiding van ervaren fietsenmakers. Vijftig tot zeventig mensen maken nu dagelijks gebruik van het fietsservicepunt.

Beter Benutten

Tot slot kwam ook Beter Benutten zelf hierover aan het woord, waarbij het duidelijk was: practice what you preach. Het programma stimuleert spitsmijdingen, dan moet wel het goede voorbeeld worden gegeven. Medewerkers van het ministerie van IenM kunnen op alle kantoren van het ministerie werken en vaste kantoortijden bestaan niet.

Reint Jan Renes besloot deze sessie door aan te geven dat het realiseren van gedragsverandering simpelweg niet kan zonder weerstand, het hoort erbij. ‘Je moet iets vinden waardoor iemand bereid is uit zijn patroon te stappen. Gedragsverandering zonder dat het schuurt, kan niet.’

Koken met de minister

Minister Schultz van Haegen sloot de inspirerende middag af met een kooksessie, waarbij ze haar lof uitsprak voor het programma Beter Benutten en alle betrokkenen, die in de afgelopen jaren een hoop mooie dingen hebben bereikt. Ze benadrukte daarbij dat ook in een volgende kabinetsperiode op deze werkwijze zal worden ingezet, al zal zij daar niet meer zelf als minister aan verbonden zijn.

16 februari 2017