Nieuwe diensten in de praktijk

Welke landelijke diensten kunnen er worden gerealiseerd die invulling geven aan de wensen van overheden om hun knelpunten te verminderen, aansluiten bij de beoogde gebruikers van deze diensten én kunnen functioneren als zelfstandige dienst zonder (volledige) overheidsfinanciering? We willen dat persoonlijke en actuele informatie wordt verstrekt in de auto. Over potentieel gevaarlijke situaties, over wegwerkzaamheden op de route en over files.

En we willen dat gebruikers via hun smartphone of navigatie worden aangemeld bij een verkeerslicht, dat verkeersstromen worden geoptimaliseerd door actuele informatie en dat hulpdiensten met zwaailicht en sirene voorrang krijgen op ander verkeer. Hiervoor wordt gewerkt met zes groepen gebruikstoepassingen (use cases).

De gebruikstoepassingen zijn de diensten die vanaf half 2017 in uitvoering komen en vormen de kern van Talking Traffic.

Lees hier meer over de gebruikstoepassingen Talking Traffic: de ‘use cases’.