Niet meer reizen

Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van maatregelen die eraan bijdragen dat scholieren en studenten niet meer naar onderwijsinstellingen hoeven te reizen.

ROC Deltion College in Zwolle verzorgt thuislessen binnen de sector Zorg, Welzijn en Sport

Het Deltion College heeft voor studenten Zorg, Welzijn en Sport 80 van de 700 ingeroosterde uren thuis ingeroosterd. Op maandagmiddag volgen de leerlingen college via de elektronische leeromgeving. In een groep van ongeveer 6 studenten krijgen ze online informatie en feedback en werken ze samen een opdracht uit. De volgende dag wordt deze les vervolgd door een verdiepingsles op het college. Nadere informatie is te vinden op: http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd/praktijkvoorbeelden/thuislessen/

Studeren op afstand op het ICT-Lyceum

In november 2014 is het Deltion College voor de leerlingen van het ICT-Lyceum een proef gestart met leren op afstand.  Er zijn 2 varianten uitgewerkt die men wil uitproberen. In de eerste variant is een hele klas ingeroosterd om gedurende 1 dag college vanuit huis te volgen. In de tweede variant heeft een klas gewoon college en volgt een parallelgroep hetzelfde college op afstand. Voor de groep op afstand is het plenaire instructiedeel geen probleem, maar wordt nog nagedacht over het individuele deel, waarbij de begeleiding op afstand wordt gegeven. Nadere informatie is te vinden op: http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd/

Stagebegeleiding op afstand voor Verpleegkunde

Omdat er steeds minder stageplekken zijn, liggen de stageplekken voor verpleegkundigen steeds verder uit elkaar. De leraren moeten voor de begeleidingsgesprekken steeds verder reizen naar de stageplekken, waardoor hun reistijd sterk toeneemt. Dit is voor ROC Deltion in Zwolle aanleiding om een deel van de stagebegeleiding online uit te voeren. Nadere informatie is te vinden op:

http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd/praktijkvoorbeelden/bpv-begeleiding-op-afstand/