Meten is weten

Alle maatregelen van Beter Benutten zijn gericht op een betere bereikbaarheid. Monitoring en Evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van de Beter Benutten-aanpak. We willen immers weten of de maatregelen die we uitvoeren ook effectief zijn. Daarom monitort en evalueert het programma Beter Benutten samen met alle partijen de maatregelen.

Beter Benutten monitort en evalueert alle maatregelen binnen de regionale pakketten. De omvang en intensiteit van deze metingen zijn uniek te noemen. Bij alle 12 regio’s:

  • Wordt bij de start een probleemanalyse uitgevoerd;
  • Wordt op basis hiervan een kosteneffectief maatregelpakket opgesteld, toegesneden op de grootste regionale knelpunten;
  • Worden de effecten van deze maatregelen gemonitord gedurende het programma;
  • Worden de maatregelen specifiek geëvalueerd na realisatie.

Daarmee kunnen we evidence-based uitspraken doen over de effectiviteit van ons beleid. Via deze metingen krijgen we niet alleen inzicht in welke (type) maatregelen wel en niet werken, maar houden we ook de vinger aan de pols als het gaat om de voortgang van de projecten in tijd, geld en output. Meten is weten houdt dus meer in dan het kwantitatief vaststellen van het probleem en ontwikkelen en toetsen van oplossingen op kosteneffectiviteit.