Marktplaats voor Logistiek

 

Rotterdam: marktplaats voor logistiek

In Rotterdam is door De Verkeersonderneming een Marktplaats voor Logistiek ingericht, waarbij een slimme match wordt gezocht tussen vraag naar en aanbod van logistieke oplossingen. De gehonoreerde initiatieven worden achteraf beloond voor hun aanpak naar rato van het aantal daadwerkelijk vermeden spitsritten. Daarnaast wordt er in Rotterdam ook gericht gezocht naar oplossingen per gebied en oplossingen per keten, zoals de containersector en de chemie.

Kijk voor meer informatie op marktplaatsvoorlogistiek.