Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. IMMA Update #6
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

IMMA Update #6
Raamovereenkomsten IMMA zijn gereed!

Inhoud

De raamovereenkomsten IMMA zijn gereed!
Save the date; 15 maart 2016De raamovereenkomsten IMMA zijn gereed!

De raamovereenkomsten IMMA zijn gereed!

Vandaag zijn de raamovereenkomsten IMMA ter tekening verstuurd aan alle marktpartijen die daar recht op hebben. Een belangrijke mijlpaal in het Beter Benutten IMMA-traject waar wij als programmateam trots op zijn!

Vanaf nu kan er in tien Beter Benutten regio’s gestart worden met minicompetities voor gedragsbeïnvloedingsprojecten. Dat is goed nieuws omdat projecten direct met IMMA-gekwalificeerde partijen aan de slag kunnen. Dat scheelt alle partners tijd. De eerste twee IMMA-projecten die een minicompetitie gaan uitschrijven hebben zich al gemeld. En dat zijn zowel een Fiets- als een Spitsmijdenproject. De verwachting is dat er snel meer zullen volgen.

Voor alle percelen hebben voldoende marktpartijen zich gekwalificeerd. Hetzij als één bedrijf, hetzij als combinatie of met onderaannemers. Ik maak graag de gekwalificeerde partijen aan u bekend door middel van deze brief (PDF)

Het behalen van deze mijlpaal wordt feestelijk gemarkeerd op 15 maart aanstaande bij onze gastheer Maastricht-Bereikbaar in Maastricht. Marktpartijen en opdrachtgevers uit de regio’s kunnen met elkaar in contact treden op de ‘IMMA Show&Tell’. Een marktplaats die geopend en bezocht wordt door Mark Frequin, Directeur Generaal Bereikbaarheid.

Er is veel gedaan en er wordt nog veel gedaan. Binnen enkele weken zal de eerste verversing van de raamovereenkomst vormgegeven worden. De laatste regio’s en ook marktpartijen krijgen de kans om aan te sluiten. Ondertussen helpt het IMMA-team de regio’s met het uitschrijven van minicompetities.

Felicitaties aan alle betrokken regio’s en marktpartijen die veel tijd en energie gestoken hebben in deze unieke aanbesteding!

 

Jan Bert Dijkstra, Directeur Programma Beter Benutten
Save the date; 15 maart 2016

Save the date; 15 maart 2016

Een klein jaar geleden hebben we de eerste gesprekken gevoerd over een concept waarin we lessons learned van Beter Benutten over gedragsbeïnvloeding konden bundelen en waarin innovatieve technologieën gekoppeld werden aan gedragskennis. Een nieuw concept dat ingezet kon worden ten gunste van gedragsbeïnvloedingsprojecten. Vandaag is dat idee ‘live’ gegaan. We hebben raamovereenkomsten verstuurd aan vijftien IMMA-gekwalificeerde marktpartijen en we hebben de volmachten van tien Beter Benutten regio’s. Een mooi resultaat!

En mooie resultaten moeten we vieren. Noteert u vooral 15 maart 2016 in uw agenda. Op die dag zullen wij de gekwalificeerde marktpartijen en de regio’s die ons de volmachten hebben verleend feestelijk ontvangen in het bijzijn van Mark Frequin, Directeur Generaal Bereikaarheid. De uitnodigingen volgen snel.

Iedereen die geïnteresseerd is in IMMA en Gedragsprojecten van Maastricht-Bereikbaar ontvangen wij eveneens graag op 15 maart in ons Practical Knowledge Café. Dit café organiseren wij aansluitend op de IMMA-festiviteiten. Binnenkort kunt u zich hiervoor aanmelden via de uitnodigingsmail.

Kortom, 15 maart is Maastricht the-place-to-be, met een gevarieerd programma voor het hele Beter Benutten netwerk!


Katya Ivanova, Programmamanager Maastricht-Bereikbaar
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.