Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. Slim op weg en bereikbaar
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Nieuwsbrief 102
Beter benutten

Inhoud

Geslaagde inspiratiesessie SLIM op Weg
Save the date: Talking Traffic in gesprek
Demodagen iVRI en Logistiek informeren en inspireren
Transitie is thema van Nationaal Verkeerskundecongres 2017
Assen Slim Bereikbaar verleidt werknemersGeslaagde inspiratiesessie SLIM op Weg

Geslaagde inspiratiesessie SLIM op Weg

Op 3 oktober kwam een grote verscheidenheid aan partijen uit de regio Arnhem-Nijmegen samen voor een inspirerende bijeenkomst over mobiliteit. De 50 deelnemers aan de bijeenkomst nemen allemaal deel aan het programma Beter Benutten in deze regio, genaamd SLIM op Weg.

Lees meer
Save the date: Talking Traffic in gesprek

Save the date: Talking Traffic in gesprek

Een geautomatiseerde toekomst, die schoon, comfortabel, slim én veilig is. Daarmee hebben we alle 'buzzwoorden' in de wereld van verkeer en mobiliteit in één zin te pakken. Maar hoe geef je handen en voeten aan zo'n ambitie? Welke rol pak je als overheid, producent, dienstenleverancier, belangenbehartiger? En wat doe je dan concreet? Want dat die geautomatiseerde toekomst eraan komt, daarover is iedereen het eens. Maar wanneer, waar, hoe? En vooral, welke kansen biedt dat en wat vergt dat? Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens de bijeenkomst 'Talking Traffic in gesprek', waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Lees meer
Demodagen iVRI en Logistiek informeren en inspireren

Demodagen iVRI en Logistiek informeren en inspireren

Met elk een heel eigen invulling hadden de twee (halve) demodagen op 28 september in Houten de hoge opkomst gemeen. ’s Ochtends stond in het teken van de concrete vragen van wegbeheerders aan de leveranciers van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), ’s middags was inspiratie de leidraad voor het verder verkennen van de meerwaarde van Talking Traffic voor de logistiek.

Lees meer
Transitie is thema van Nationaal Verkeerskundecongres 2017

Transitie is thema van Nationaal Verkeerskundecongres 2017

Op 1 en 2 november vindt het Nationaal Verkeerskundecongres plaats in Zwolle en omgeving. Het congresthema Transitie sluit aan op de vele veranderingen die plaatsvinden in de mobiliteitswereld, zoals deelsystemen, autonoom vervoer en bereikbaarheid van stad en land. Eén van de thema’s in de papersessies op 2 november is ITS.

Lees meer
Assen Slim Bereikbaar verleidt werknemers

Assen Slim Bereikbaar verleidt werknemers

In totaal hebben 17 bij Assen Slim Bereikbaar aangesloten organisaties een of twee e-bikes in ontvangst genomen. Deze e-bikes worden gebruikt als e-bedrijfsfiets. De fiets staat bij de betreffende organisatie en kan door medewerkers geleend worden voor ritjes in de stad, maar ook voor woon-werkverkeer.

Lees meer
Kalender

19 oktober 2017 - MobiliteitsRAI
Meer informatie

26 oktober 2017 - BREIKERS-Café Bereikbaarheid Amsterdam Zuid-Oost
Meer informatie

2 november 2017 - Nationaal Verkeerskundecongres op 2 november in Zwolle
Meer informatie

3 november 2017 - 2e landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’
Meer informatie

7 november 2017 - IMMA-Special Privacy - Opdrachtgevers (7 november)
Meer informatie

14 november 2017 - IMMA-Special Privacy - Marktpartijen (14 november)
Meer informatie

22 november 2017 - Verkeer Mobiliteit & Parkeren
Meer informatie

22 november 2017 - Save the date: Talking Traffic in gesprek
Meer informatie

28 november 2017 - Save the date: Practical Knowledge Café 28 november 2017
Meer informatie
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.