Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. Talking Traffic Update #38
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Talking Traffic Update #38
Innovatie in mobiliteit

Inhoud

Afspraken over aansluitvoorwaarden Partnership Talking Traffic
Demodagen iVRI en Logistiek: informeren en inspireren
Interclustertest: monitoring vanaf de achterbank
OpenTripModel: data delen als nieuwe norm in logistieke keten
Use cases staan centraal in workshop C-ITS op ITS Congres 2017 in België
Europese aanbesteding gestart voor bediencentrales volgens multi-domein iDiensten
Tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’
Transitie is thema van Nationaal Verkeerskundecongres 2017
Oplossingen gezocht voor mobiliteitsvraagstukken met online Talking Traffic & Logistics Challenge
In de media
KalenderAfspraken over aansluitvoorwaarden Partnership Talking Traffic

Afspraken over aansluitvoorwaarden Partnership Talking Traffic

Talking Traffic is een open Partnership en geen afgesloten projectomgeving. Het staat andere bedrijven dus vrij om ook deel te nemen. Dat kan de kracht van het Partnership versterken en het gebruik van diensten verder vergroten. Nu het Partnership Talking Traffic zich in de laatste fase van het ontwikkeltraject bevindt en meerdere partijen hun belangstelling om aan te sluiten of toe te treden kenbaar hebben gemaakt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de voorwaarden waaronder nieuwe spelers kunnen deelnemen. In het meest recente overleg van de Council zijn hierover afspraken gemaakt.

Deelnemen aan Talking Traffic kan op twee manieren:

  1. Aansluiten op de waardeketen: het leggen van een verbinding op productniveau ergens in de waardeketen om data te halen en/of te brengen. Meer concreet: nieuwe aansluiters gaan gebruik maken van data en/of use cases die in het Partnership Talking Traffic zijn ontwikkeld en leveren data terug aan anderen in het Partnership.
  2. Toetreden tot het Partnership: het op organisatieniveau aangaan van een overeenkomst met het Partnership Talking Traffic. Dat kunnen bedrijven zijn die de verdere toename van intelligentie in mobiliteit bevorderen op een andere manier dan levering van Talking Trafic use cases.

Lees meer
Demodagen iVRI en Logistiek: informeren en inspireren

Demodagen iVRI en Logistiek: informeren en inspireren

Met elk een heel eigen invulling hadden de twee (halve) demodagen op 28 september in Houten de hoge opkomst gemeen. ’s Ochtends stond in het teken van de concrete vragen van wegbeheerders aan de leveranciers van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), ’s middags was inspiratie de leidraad voor het verder verkennen van de meerwaarde van Talking Traffic voor de logistiek.

Lees meer
Interclustertest: monitoring vanaf de achterbank

Interclustertest: monitoring vanaf de achterbank

Op 15 september hebben Ronnie Quaink en Wim Vandenberghe, namens de overheden verantwoordelijk voor Verificatie en Testen, deelgenomen aan interclustertesten van het Fortgång consortium voor use cases 1 en 2, ofwel  ‘In-vehicle signage en snelheidsadviezen’ en ‘In-car- informatieverstrekking over potentieel gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden’. 

Deze testen bestaan uit straattesten waarbij teams van het consortium de weg op gaan om de functionaliteit van deze toepassingen in het verkeer te toetsen. Hierbij zijn steeds een chauffeur én een observator betrokken. De chauffeur focust enkel op het rijden, de observator houdt drie verschillende testapps in het voertuig in de gaten, vergelijkt de berichtgeving met wat er op de weg écht aan de hand is, en noteert eventuele bevindingen in een logboek.

Lees meer
OpenTripModel: data delen als nieuwe norm in logistieke keten

OpenTripModel: data delen als nieuwe norm in logistieke keten

TLN, evofenedex en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) slaan de handen ineen. De drie partijen omarmen het eerder door Simacan ontwikkelde open source datamodel voor het delen van logistieke data, waarmee publieke en private data in de logistieke sector tussen alle belanghebbenden onderling uitgewisseld kunnen worden. Hiermee wordt de efficiëntie van logistieke processen, bijvoorbeeld de afhandeling bij laad- en losplaatsen, flink vergroot. Het OpenTripModel (OTM) draagt zo in drukke binnensteden bij aan een betere verkeersdoorstroming, grotere leefbaarheid en meer verkeersveiligheid. In opdracht van de drie partijen gaat de Stichting Uniforme Transport Code zich nu inzetten om het gebruik en de verdere ontwikkeling van het OpenTripModel samen met de logistieke sector te versnellen, voor de grootst mogelijke impact op binnensteden.

 Lees meer en bekijk de animatie.
Use cases staan centraal in workshop C-ITS op ITS Congres 2017 in België

Use cases staan centraal in workshop C-ITS op ITS Congres 2017 in België

Op 29 september organiseerden onze zuiderburen het ITS Congress 2017: ‘ ITS in local decisions’.
Na korte boeiende presentaties over Mobility as a Service vanuit verschillende invalshoeken volgde een programma waarbij deelnemers konden kiezen uit uiteenlopende workshops. In de workshop C-ITS gaf Wim Vandenberghe namens het ministerie van IenM een korte presentatie over het Partnership Talking Traffic. Hij legde uit hoe het Partnership tot stand is gekomen en zoomde vooral in op de use cases die worden ontwikkeld.

Lees meer
Europese aanbesteding gestart voor bediencentrales volgens multi-domein iDiensten

Europese aanbesteding gestart voor bediencentrales volgens multi-domein iDiensten

Deze aanbesteding is een implementatie van het programma iCentrale voor het ontwikkelen en realiseren van een multi-domein bediening (iHMI en business logic) voor bediencentrales.

Ambitie: meer synergie en slimme combinaties
Veel decentrale stads- en wegbeheerders hebben op dit moment meerdere domeinen, waarvoor zij de bediening in eigen beheer uitvoeren. Ze zoeken naar mogelijkheden om te innoveren, door slim combineren, door meer met de buren of regio samen te doen, of door meer aan de markt over te laten. De provincie Noord-Holland bedient momenteel de Waterwolftunnel, de Abdijtunnel en het Amstel Aquaduct vanuit een tunnelbediencentrale in Hoofddorp, voert verkeersmanagement uit vanaf andere desks, met andere systemen en ander bedienpersoneel in een verkeerscentrale in dezelfde ruimte in Hoofddorp en gaat provinciale bruggen en sluizen op afstand bedienen vanuit een bediencentrale in Heerhugowaard.

De provincie wil meer synergie bereiken in centrale bediening en personeel, door vanuit de bestaande centrale in Hoofddorp zowel tunnel- als brugbediening en verkeersmanagement ‘slim te combineren en te integreren’. Doel is om zo betere multimodale netwerkprestaties te realiseren, (vaar)weggebruikers, bewoners en bedrijven beter te bedienen en integrale (exploitatie)kosten te beperken.

Lees meer
Tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’

Tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’

Op 3 november vindt de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ plaats, in congrescentrum Van der Valk in Sassenheim. Deze Summit wordt georganiseerd door de zes decentrale overheden en dertien private partijen uit het programma iCentrale. Meer dan twintig multi-domein iDiensten worden live getoond.

Hoe kan het weg- en stadsbeheer van decentrale overheden in Nederland efficiënter en effectiever worden georganiseerd? De decentrale overheden en private partijen laten tijdens de Summit zien dat het anders kan. Andere decentrale overheden kunnen kennisnemen van de gebruiksproducten en instrumenten die voor hen zijn ontwikkeld en die hen ondersteunen bij het afnemen van iDiensten, evenals modeluitvragen en modelcontracten voor decentrale overheden. Het programma bestaat uit een plenair deel waarin de vervolgontwikkelingen worden gepresenteerd en uit 22 interactieve kennissessies. Kijk voor het volledige programma op: http://www.maasandmore.com/summit/ .

Lees meer
Transitie is thema van Nationaal Verkeerskundecongres 2017

Transitie is thema van Nationaal Verkeerskundecongres 2017

Op 1 en 2 november vindt het Nationaal Verkeerskundecongres plaats in Zwolle en omgeving. Het congresthema Transitie sluit aan op de vele veranderingen die plaatsvinden in de mobiliteitswereld, zoals deelsystemen, autonoom vervoer en bereikbaarheid van stad en land. Eén van de thema’s in de papersessies op 2 november is ITS.

Lees meer
Oplossingen gezocht voor mobiliteitsvraagstukken met online Talking Traffic & Logistics Challenge

Oplossingen gezocht voor mobiliteitsvraagstukken met online Talking Traffic & Logistics Challenge

Op woensdag 18 oktober wordt tijdens het Captainsdiner op de MobiliteitsRAI de aftrap gegeven voor de Talking Traffic & Logistics Challenge. Doel is om studenten en professionals uit te dagen om logistieke ketens korter en efficiënter te maken door het slim gebruik van data. Dit jaar ligt de nadruk op mobiliteitsvraagstukken, waaronder stedelijke en duurzame distributie, in combinatie met verkeers- en logistieke data. Tot 20 december kunnen slimme oplossingen worden ingediend.

Lees meer
In de media

In de media

Eerste 5G-antenne in Amsterdam geactiveerd

T-Mobile heeft op 28 september op het Amsterdamse Leidseplein de eerste 5G-antenne van Nederland in gebruik genomen. De mast verwerkt zes keer meer gegevens dan huidige antennes. T-Mobile wil vast ervaring opdoen met het supersnelle 5G, dat over enkele jaren de huidige 4G-netwerken moet vervangen.

Hoewel er wereldwijd wordt geëxperimenteerd met het tot honderd keer snellere 5G, vinden de meeste testen plaats in laboratoria of in kleine gebieden. Volgens T-Mobile is het nieuw dat een 5G-antenne in een bestaand groot netwerk is geïntegreerd en klanten hier gebruik van maken.
De antenne werkt op nieuwe modellen smartphones van Apple en Samsung en is gefabriceerd door het Chinese Huawei.
5G zorgt ervoor dat straks tientallen miljoenen apparaten met elkaar kunnen communiceren: het internet of things. Ook de reactietijd gaat fors omlaag wat cruciaal is voor zelfrijdende auto’s.
(bron: AD)

Weggebruiker waardeert vooral in-car informatie over veiligheid

Studenten Mobiliteit van Windesheim Zwolle vroegen 636 weggebruikers naar hun voorkeur voor in-car-informatiediensten. Een ruime meerderheid gaf aan dat het ontvangen van in-car-verkeersinformatie hen alerter maakt op de verkeerssituatie. De weggebruikers die zeggen alerter te zijn, blijken bereid om de informatie ook daadwerkelijk te gebruiken voor hun handelen.

Vrijwel alle weggebruikers zeggen dat ze informatie over verkeersveiligheid belangrijker vinden dan informatie over doorstroming. De vijf diensten die het beste scoren op alertheid vallen allemaal binnen de categorie verkeersveiligheid. De informatiediensten die de doorstroming willen verbeteren maken weggebruikers ook alerter, maar in mindere mate. 

Voor hun onderzoek selecteerden de studenten tien use cases van de Smart Mobility Community for Standards and Practices en legden deze voor aan de weggebruikers. Vijf daarvan betroffen doorstroming (zoals ‘snelheidsadvies bij een file’ en ‘route-informatie’) en vijf de verkeersveiligheid (‘object op de weg’ en ‘stilstaande voertuigen’). (bron: NM magazine)
Kalender

KalenderColofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.