Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. Talking Traffic Update #37
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Talking Traffic Update #37
Innovatie in mobiliteit

Inhoud

Innovatie in mobiliteit – deelname ministerie van IenM aan IAA in Frankfurt
Convenant gebruik smartphones in het verkeer
Over certificering van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s)
MobilitymoveZ.NL ontvangt 44 aanmeldingen van geïnteresseerde marktpartijen
24/7 verkeersmanagement door een abonnement (iDienst)
Meet-up: Stuur op data
Veel media-aandacht voor Nederlandse aanwezigheid op IAA
Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic
KalenderInnovatie in mobiliteit – deelname ministerie van IenM aan IAA in Frankfurt

Innovatie in mobiliteit – deelname ministerie van IenM aan IAA in Frankfurt

In de week van 12 tot en met 17 september nam het ministerie van IenM met een grote stand deel aan de IAA, de grootste internationale autoshow ter wereld, in Frankfurt. Met als thema ‘The Netherlands – leading in mobility innovations’ maakte de stand van IenM onderdeel uit van het Holland High Tech paviljoen in de New Mobility World. Doel was om in een internationale context in woord en beeld te laten zien, hoe de Nederlandse overheid inzet op innovatieve vormen van mobiliteit, waaronder autonoom rijden, drones, de hyperloop, eMobility en slimme IT-oplossingen (ITS, Talking Traffic, MaaS).

De ontwikkelingen op het gebied van data, connectiviteit en zelfsturing gaan razendsnel en bieden tal van nieuwe mogelijkheden en nieuwe toegevoegde waarde voor iedereen. De inzet op innovatie in mobiliteit zorgt ervoor dat we als Nederland voorop blijven lopen, niet alleen qua kennis maar ook in de bijbehorende markt- en dienstenontwikkeling. En natuurlijk stond in de stand ook de Nederlandse aanpak van ‘learning by doing’ centraal: testen en pilots passen in een strategie die gericht is op opschaling en duurzame ontwikkeling.

Lees meer

 
Convenant gebruik smartphones in het verkeer

Convenant gebruik smartphones in het verkeer

Ruim 40 organisaties ondertekenden op 7 september een convenant met een gedragscode om onveilig gebruik van smart devices in het verkeer drastisch te doen afnemen. Doel van het convenant is afleiding voor bestuurders te minimaliseren, terwijl zij wel optimaal gebruik kunnen maken van de voordelen die smart devices kunnen bieden, zoals navigatie.
Het convenant is ondertekend door onder meer het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de ANWB, Transport en Logistiek Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Ook een aantal partners van het Partnership Talking Traffic ondertekende het convenant.

De ondertekenende organisaties gaan actief bijdragen aan de vermindering van de afleiding door smartfuncties in het verkeer. Flitsmeister, één van de ondertekenaars en partner van Talking Traffic, omschrijft zijn bijdrage als volgt: ‘De verleiding voor een automobilist is groot om verschillende smartfuncties te gebruiken tijdens het rijden (bijvoorbeeld het gebruiken van social media). Om de daad bij het woord te voegen gaan wij er op korte termijn voor zorgen dat interactie met onze app nog makkelijker gaat. Ook onderzoeken wij hoe onze 1,1 miljoen gebruikers onze app door middel van spraakbesturing kunnen gaan gebruiken. Zo zorgen wij ervoor dat bestuurders in de toekomst smartfuncties ook écht op een smart manier kunnen gebruiken.’

Meer informatie over het convenant staat op de website van de verkeersveiligheidscoalitie.
Over certificering van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s)

Over certificering van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s)

Er is weer een belangrijke stap voorwaarts gezet in het proces van verificatie en certificering van iVRI’s.  De leveranciers van de hardware voor iVRI’s, Dynniq, KoHartog, Siemens, Swarco en Vialis, hebben een verklaring afgegeven dat hun ten behoeve van de iVRI aangepaste TLC’s (Traffic Light Controller) aan de NEN-normeringen blijven voldoen. Voor wegbeheerders betekent dit dat de bestaande NEN-veiligheidscertificaten geldig blijven.  

Daarnaast is een verificatietraject gestart binnen het Partnership Talking Traffic. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TASS gevraagd om te adviseren over het afgeven van verklaringen voor het goed hebben doorlopen van testen van andere iVRI-onderdelen en de interoperabiliteit tussen producten. De testen voor het afgeven van deze verklaringen binnen het verificatietraject van Talking Traffic zijn gerelateerd aan de testen die Stichting Ivera heeft gevraagd aan TASS over de certificering van iVRI’s. Deze laatste testen worden gebaseerd op typetesten van vijf iVRI-koppelvlakken van de iVRI’s van Dynniq, KoHartog, Swarco en Vialis.

Lees meer
MobilitymoveZ.NL ontvangt 44 aanmeldingen van geïnteresseerde marktpartijen

MobilitymoveZ.NL ontvangt 44 aanmeldingen van geïnteresseerde marktpartijen

De Nederlandse testomgeving MobilitymoveZ.NL plaatste op 11 juli een verzoek tot belangstellingsregistratie op TenderNet en TED, platformen voor (Europese) aanbestedingen. De ambitie is om – in samenwerking met nationale en internationale marktpartijen – het beproeven van nieuwe innovatieve mobiliteitsoplossingen te faciliteren. Die moeten binnen een periode van vier jaar gereed zijn om grootschalig geïmplementeerd te worden. Denk daarbij aan ‘level 4 autonoom rijden’ in stedelijke gebieden, of on-demand-diensten en elektrisch rijden. Inmiddels hebben 44 partijen hun interesse getoond.

Tot die partijen behoren onder andere automotive partijen, toeleveranciers (Tier One Suppliers), data- en datacommunicatiespecialisten, ov-bedrijven en partijen uit de verkeersindustrie. Zij zijn allen geïnteresseerd in een vorm van samenwerking met de grootschalige testomgeving. 

Lees meer
24/7 verkeersmanagement door een abonnement (iDienst)

24/7 verkeersmanagement door een abonnement (iDienst)

Op 9 september is door een aantal publiek-private partijen uit het programma iCentrale een succesvolle live praktijktest uitgevoerd met de iDienst ‘Verkeersmanagement in avonduren en weekends’. Er werd een incident in de Waterwolftunnel van de provincie Noord-Holland gesimuleerd waarbij de bediencentrale in Hoofddorp samenwerkte met (private) bediencentrales in Schiedam en Utrecht. 

De live praktijktest laat zien dat, door slim integreren en inzet van multidomein-operators, bediening over grote afstanden tussen centrales mogelijk is. Hierdoor is verkeersmanagement niet meer afhankelijk van de capaciteit op één locatie en één domein. Met deze live praktijktest is aangetoond dat gemeenten en provincies eenvoudig 24/7 verkeersmanagement kunnen realiseren tegen geringe kosten op basis van een abonnement (iDienst).

Lees meer

 
Meet-up: Stuur op data

Meet-up: Stuur op data

Data wordt steeds belangrijker. Wat big data voor impact heeft op de toekomst van mobiliteit in Noord-Brabant, bespreek je tijdens de meet-up op 26 september van 14.30 tot 17.00 uur op het Dear Future-festival. Een exclusieve bijeenkomst in de Hall of Fame (Tilburg) voor professionals met een hart voor Brabant. Aan de hand van prikkelende stellingen gaan professionals uit de markt, overheid en kennisinstellingen in gesprek over de toekomst van mobiliteit.

Lees meer
Veel media-aandacht voor Nederlandse aanwezigheid op IAA

Veel media-aandacht voor Nederlandse aanwezigheid op IAA

De IAA in Frankfurt en de aanwezigheid aldaar van een groot aantal Nederlandse partijen -bedrijfsleven, kennisinstellingen én overheid - kreeg veel aandacht in de media. Zo was in het NOS-journaal van donderdag 14 september een interview te zien met minister Melanie Schultz van Haegen, waarin zij onder andere inging op de High Level Meeting in Frankfurt. Bij BNR was eerder die dag ook al een interview te horen met Florien van der Windt, beleidscoördinator smart mobility namens het ministerie van IenM. Zie NOS-journaal en BNR-nieuws.

 

 

De Duitse autoindustrie staat voor een grote omslag en is blij met de samenwerking met de Nederlandse hightech-industrie, vertelt Eddy van der Vorst van RAI Vereniging. Hij vertelt waarom de Nederlanders groots uitpakken tijdens de autoshow IAA in Frankfurt.

Lees meer
Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic

Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic

Donderdag 21 september 2017, Postillion Hotel Bunnik

09.30 - 11.00 uur: 1e parallelsessie Werkgroep Techniek en Werkgroep Communicatie

11.00 - 11.30 uur: Koffiepauze  

11.30 - 12.45 uur: 2e parallelsessie Werkgroep Randvoorwaarden

12.45 - 13.30 uur: Lunchpauze (lunch wordt verzorgd)

13.00 – 15.00 uur: Regiobreed overleg

13.30 - 15.00 uur: 3e parallelsessie Subwerkgroep Planning en Verificatie

15.00 - 15.30 uur: Koffiepauze

15.30 - 17.00 uur: 4e parallelsessie Vervolgsessie OV/ Nood- en hulpdiensten (besloten sessie)
Kalender

KalenderColofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.