Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. Talking Traffic Update #35
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Talking Traffic Update #35
Innovatiepartnership

Inhoud

Internationale primeur: Partnership stelt systeem vast voor unieke nummering VRI’s en kruisingsvlakken
Demodag: een kijkje in de werkplaats van het Partnership Talking Traffic
Samen de schouders onder borging publieke datalevering
Testen en Verificatie: Proof of Concept eerste Use Case 1 en Use Case 6 succesvol afgerond
Talking Traffic ook in Libië?
iCentrale: twintig iDiensten op de plank voor decentrale overheden
C-ITS in actie tijdens InterCor ITS-G5 TESTFEST
In de media: Nederland nummer 1 op Automotive Disruption Radar (Engels)
Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic
Kalender
ZomerrecesInternationale primeur: Partnership stelt systeem vast voor unieke nummering VRI’s en kruisingsvlakken

Internationale primeur: Partnership stelt systeem vast voor unieke nummering VRI’s en kruisingsvlakken

Met het Partnership Talking Traffic komt straks voor het eerst data van en over iVRI’s landelijk centraal beschikbaar. Dan moet natuurlijk wel duidelijk zijn welke data bij welke iVRI hoort en moeten iVRI’s uniek herkenbaar zijn. Een systeem voor die unieke identificatie is echter nog niet eerder ontwikkeld en dus ook niet voor handen. De noodzaak was er eerder ook niet. Nergens anders in de wereld is VRI data immers vanuit het hele land centraal beschikbaar (laat staan beschikbaar). En het relatief eenvoudig aanhouden van straatnamen biedt ook geen soelaas. Individuele gemeenten hanteren eigen namen en (bijna) allemaal hebben ze wel een Kerkstraat. Een landelijk afgestemd systeem in die naamgeving was tot voor kort niet nodig.

Lees meer
Demodag: een kijkje in de werkplaats van het Partnership Talking Traffic

Demodag: een kijkje in de werkplaats van het Partnership Talking Traffic

Na maanden van overleg, keuzes maken en productie, komt het Partnership Talking Traffic echt op stoom. Op 6 juli kwamen private partners en circa 50 wegbeheerders bijeen bij Connekt in Delft. Hier gaven de bedrijven een kijkje in de werkplaats: hoe zien de eerste diensten eruit en wat is er allemaal al mogelijk?

Lees meer
Samen de schouders onder borging publieke datalevering

Samen de schouders onder borging publieke datalevering

Connecting Mobility, LVMB, I&M WV, NDW, overheden in de BB regio’s en BB hebben de handen ineen geslagen om samen te gaan werken aan het borgen van de publieke datalevering binnen organisaties van gemeenten, provincies en RWS. Hiermee willen ze overheden gaan ondersteunen bij het gehoor geven aan de oproep van de minister, in haar brief aan medebestuurders van eind mei.

Lees meer
Testen en Verificatie: Proof of Concept eerste Use Case 1 en Use Case 6 succesvol afgerond

Testen en Verificatie: Proof of Concept eerste Use Case 1 en Use Case 6 succesvol afgerond

Het Partnership Talking Traffic is op stoom en dat is merkbaar. Na enkele maanden van gezamenlijke voorbereiding in ontwikkeling en testen, is vrijdag 30 juni een belangrijke mijlpaal gehaald. Conform planning is door de Cluster 2 partijen de Proof of Concept van de eerste gebruikerstoepassingen aangetoond.

Lees meer
Talking Traffic ook in Libië?

Talking Traffic ook in Libië?

Dat Talking Traffic zich mag verheugen in warme buitenlandse belangstelling werd eerder dit jaar al duidelijk en werd onlangs weer bevestigd tijdens het recente Europese ITS Congres in Straatburg. Maar het verzoek van Ericsson om de ins & outs van Talking Traffic te presenteren aan een delegatie vanuit Libië kwam toch als een verrassing!

Vrijdag 30 juni ontvingen collega’s van Beter Benutten in het Utrechts Provinciehuis, waar op vrijdagen doorgaans diverse Talking Traffic overleggen plaatsvinden, een Libisch gezelschap. Men bezocht ons land samen met de Libische minister-president Serraj en minister Siala van Buitenlandse Zaken. De groep bestond uit vertegenwoordigers van het nationale verkeersministerie, de nationale telecom-operator en een vertegenwoordiger van de lokale vestiging van Ericsson.

Door Vincent Habers werden zij geïnformeerd over de opzet van het programma, de betrokken partijen, de zes groepen Use Cases, het architectuurmodel en de planning. Omdat Libië voor de forse taak staat om zo snel mogelijk de enorme schade te herstellen die afgelopen jaren is ontstaan aan infrastructuur en voorzieningen, reageerden de aanwezigen enthousiast op de strakke planning en zakelijke houding die in Talking Traffic wordt gehanteerd. Zeker het geheel nieuwe juridische instrument ‘innovatiepartnership’, de daaruit voortvloeiende rolverdeling tussen overheden en marktpartijen en het nadrukkelijk zo functioneel mogelijk gehouden karakter van het pakket van eisen voor elk van de drie clusters, sprak sterk tot de verbeelding van zowel vertegenwoordigers vanuit het publieke deel van de delegatie, als die vanuit het private deel.

Vastbesloten onderweg terug naar Schiphol eens goed te letten op de aanduidingen van de geldende maximumsnelheden, namen de delegatieleden aan het eind van de middag afscheid, met de toezegging over een half jaar de eerste resultaten van Talking Traffic te komen ervaren.
iCentrale: twintig iDiensten op de plank voor decentrale overheden

iCentrale: twintig iDiensten op de plank voor decentrale overheden

Eind juni presenteerden de private partijen van het programma iCentrale twintig nieuwe iDiensten. Het gaat om slimme geïntegreerde diensten voor decentrale overheden (DCO’s) voor het bedienen en bewaken van domeinen en objecten (bijv. bruggen en sluizen, tunnelbediening en parkeerbeheer). Doel van deze iDiensten is de reductie van gezamenlijke structurele kosten voor weg- en stadsbeheerders en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan gebruikers en bewoners.

Lees meer
C-ITS in actie tijdens InterCor ITS-G5 TESTFEST

C-ITS in actie tijdens InterCor ITS-G5 TESTFEST

Van maandag 3 tot en met donderdag 6 juli vormde het steunpunt van Rijkswaterstaat aan de A16 bij Dordrecht het toneel van het InterCor ITS-G5 TESTFEST. Internationale marktpartijen testten er de werking van een aantal ITS-G5 diensten in echte verkeerssituaties op de A16.

Langs de kant van de snelweg werden systemen geplaatst die informatie verzenden over wegwerkzaamheden. Deze berichten worden getoond op een systeem in de auto van de deelnemers. Deze ‘on board unit’ waarschuwt de bestuurder op een veilige manier voor mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties. Belangrijkste doel van het evenement was om aan te tonen dat de ITS-apparatuur van verschillende landen en aanbieders goed samenwerkt, om daarmee uiteindelijk de verkeersveiligheid in Europa te vergroten.

Het TESTFEST was op alle fronten leerzaam. Zo is er veel data verzameld, door zowel deelnemende wegbeheerders als marktpartijen. Die data wordt de komende periode geëvalueerd en gebruikt om de specificaties van de systemen en eerste diensten aan te scherpen.

‘De resultaten van dit TESTFEST en de andere testevenementen van InterCor zullen bijdragen aan het formuleren van gezamenlijke specificaties voor deze systemen, binnen het C-ROADS Platform(www.c-roads.eu)’, aldus Ronald Adams, projectcoördinator van InterCor. ‘Hiermee levert InterCor een bijdrage aan de invoering van C-ITS-diensten binnen Nederland en Europa, waarbij landsgrenzen uiteindelijk geen rol meer spelen.’

Later in 2018 vinden nog vergelijkbare testweken plaats in Engeland, Frankrijk en België. Meer informatie is te vinden op www.intercor-project.eu.
In de media: Nederland nummer 1 op Automotive Disruption Radar (Engels)

In de media: Nederland nummer 1 op Automotive Disruption Radar (Engels)

Holland reached the top due to the county’s winning combination of comparatively high EV sales, good EV charging infrastructure and a strong interest in autonomous driving. Thanks to the Dutch thirst for innovation and sustainable mobility, the Netherlands now ranks number 1 globally on the Automotive Disruption Radar. Roland Berger’s Automotive Disruption Radar monitors evolutions in the global auto industry by screening 25 indicators.

Holland reached the top of the ranking due to the county’s winning combination of comparatively high electronic vehicle (EV) sales, a very good EV charging infrastructure and a strong interest in autonomous driving.

The U.S. Energy Information Administration (EIA) has also just named the Netherlands No.  2 in the world in electric driving. Hyperloop, Tesla, Ventac Group and Apollo Tyres all join the growing list of automotive companies moving to the country.

Minister Schulz-van Haegen, at the opening of the Hyperloop facility earlier this year, noted: “The Netherlands is leading the way in innovative and sustainable mobility. We have world-class test facilities for the air and space industry, as well as for water management, autonomous driving and drone technologies. We’re the first country to create legislation that will shortly allow driverless cars on public roads.”

Bron: Roland Berger
Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic

Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic

Donderdag 13 juli 2017, Postillion Hotel Bunnik

08.00 – 09.00    Besloten: Programmateam
09.00 – 09.20    Plenaire terugkoppeling                            

09.30 – 11.00    1e parallelsessie:
Werkgroep Techniek
Werkgroep Communicatie

11.00 - 11.30     Koffiepauze

11.30 - 12.45     2e parallelsessie:
1e deel Werkgroep Randvoorwaarden
Werkgroep Informatievoorziening weggebruiker

12.45 - 13.30     Lunchpauze (lunch wordt verzorgd)

13.30 - 15.00     3e parallelsessie:
Sessie: Afstemming WP3, C1, C2 en NMS, met Talking Traffic en LVMB (o.l.v. Marcel)

15.00 - 15.30     Koffiepauze

15.30 – 17.00    4e parallelsessie:

Vervolgsessie: Logistiek (Paul Swaak)
2e deel werkgroep Randvoorwaarden

17.15 – 18.15    Besloten: Bijeenkomst Programmateam
18.30 – 20.00    Besloten: Bijeenkomst Kernteam
Kalender

KalenderZomerreces

Zomerreces Sommigen van ons gaan er ‘even’ tussenuit voor een kort zomerreces. En dat geldt ook voor de redactie van de Talking Traffic Update. We wensen iedereen een fijne en zonnige zomer! De eerstvolgende Talking Traffic Update staat gepland voor medio augustus, heel graag tot dan!Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.