Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. IMMA Update #8
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

IMMA Update #8
Het gaat goed met IMMA

Inhoud

Het gaat goed met IMMA
IMMA Special Privacy
IMMA Advies
Verversing: stand van zaken
IMMA-kalenderHet gaat goed met IMMA

Het gaat goed met IMMA

De verversing is gaande. Er zijn veel nieuwe partijen die interesse tonen. Ook komen er nieuwe volmachten binnen. Tegelijkertijd zijn er op dit moment 2 minicompetities bezig. Het IMMA-team draait op volle toeren! Het reist het hele land door om de nieuwe projecten te adviseren.

Op privacygebied gaan de zaken ook door. De Privacy Refentiearchitectuur (PRA) geniet behoorlijke bekendheid en waardering. Per 1 januari is er een nieuwe wet Meldplicht datalekken in werking getreden. De verplichtingen uit deze nieuwe wet zijn toegevoegd aan de PRA, zodat IMMA-projecten over deze nieuwe informatie beschikken en kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen. De PRA heeft zelfs bekendheid en waardering in het buitenland. Op veler verzoek komt binnenkort dan ook een Engelse versie uit. We verwachten de Nederlandse en Engelse PRA binnenkort gereed te hebben. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.

En ten slotte: je bent nog steeds van harte welkom in Maastricht op 15 maart aanstaande. Zoek jouw uitnodiging nog even op en meld je aan

Katya Ivanova, programmamanager Maastricht Bereikbaar
IMMA Special Privacy

IMMA Special Privacy

Op 4 februari hebben we een IMMA-Special over Privacy gegeven. Verschillende aspecten van privacy binnen IMMA zijn belicht. Ron Peerenboom ging in op de manier waarop de best practices uit fiets- en spitsmijdenprojecten verwerkt zijn in de verschillende project-Programma’s van Eisen die de IMMA-bouwstenen vormen. Daarnaast is ingezoomd op één van de 3 ‘IMMA-pilaren’ Privacy, die ervoor zorgt dat je voldoet aan de geldende wetgeving.

Iris Koetsenruijter van Considerati gaf een toelichting op de 10 eisen uit de Privacy Referentiearchitectuur en ik vertaalde deze eisen naar een concreet voorbeeldproject. Aan de orde kwamen vragen zoals: hoe zit het nu precies met de wettelijke grondslag en waarom zijn proportionaliteit en subsidiariteit nou zo belangrijk? Wanneer moet ik een Privacy Impact Analyse uitvoeren? Wanneer schakel ik een privacycoördinator of jurist in? Dit leverde een levendig gesprek op, waar ook de aanwezige juristen van RWS uit eigen ervaring extra toelichting op gaven.

Inmiddels krijgen we veel verzoeken van marktpartijen die ook graag deze IMMA-Special zouden willen bezoeken. Omdat het voor de IMMA-projecten van belang is dat alle partijen hetzelfde kennisniveau hebben, gaan we daar gehoor aan geven. Houd de berichtgeving hierover in de gaten als je hierin interesse hebt.

Rob Mouris, adviseur Beter Benutten (o.a. privacy)
IMMA Advies

IMMA Advies

Op dit moment is een aantal regio's volop bezig met het ontwikkelen van vraagbeïnvloedingsprojecten onder Beter Benutten. Ook worden voor het hoofdwegennet door en i.s.m. Rijkswaterstaat een aantal spitsmijdingsprojecten voorbereid. Door het hergebruik van de bouwblokken zoals het Programma van Eisen, de begrippenlijst, de nadere overeenkomsten e.d. kan aanzienlijke tijdswinst worden behaald en wordt de herkenbaarheid bevorderd voor de marktpartijen die aanbiedingen willen opstellen onder de raamovereenkomst.

Vragen over het gebruik van IMMA, zoals over de inhoudelijke bouwblokken, percelen en de raamovereenkomst, maar ook over (on)mogelijkheden in het werkveld kunnen altijd door de regio's en de markt worden gesteld en zullen door het landelijke IMMA-team vlot worden beantwoord. Nu het voorjaar nadert komen er veel vragen binnen over de fietsprojecten en ook over de aanpak nulmetingen t.b.v. spitsmijdingen.

Paul Potters, coördinator Markt
Verversing: stand van zaken

Verversing: stand van zaken

Op 21 maart 2016 om 16.00 uur is de sluitingstermijn voor de verversing van de raamovereenkomst IMMA. Naast de 15 partijen die de raamovereenkomst hebben gesloten, verwachten wij inschrijvingen van diverse nieuwe partijen. Ook verwachten wij dat sommige zittende partijen in de raamovereenkomst, percelen of het Plus-pakket binnen een perceel, willen toevoegen aan hun raamovereenkomst. De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats in de laatste week van maart. De voorlopige gunning is op 6 april gepland.

Verder werkt het IMMA-team aan een handleiding voor minicompetities. Op grond van de eerste ervaringen met de projecten van Maastricht Bereikbaar en Midden-Nederland is al voorbeeldmateriaal beschikbaar.

De IMMA-special over minicompetities, die was gepland op 24 maart, hebben we helaas moeten cancellen, omdat die dag voor het team in het teken staat van de beoordeling van de inschrijvingen voor de minicompetitie Maastricht Bereikbaar. Er wordt gezocht naar een geschikte datum voor deze special in april.

Maar er is al eerder in maart een geschikt moment gevonden om informatie te delen over de minicompetities. In het Practical Knowledge Café op 15 maart in Maastricht wordt een presentatie gegeven met tips voor zowel overheden als voor marktpartijen over de minicompetities.

Gerben Schuhmacher, juridisch adviseur
IMMA-kalender

IMMA-kalender

Kalender

  • IMMA Show&Tell markt en Practical Knowledge Café op dinsdag 15 maart (programma en aanmelden)

Save–the-date

  • IMMA Special Minicompetities op donderdag 14 april
  • IMMA Special PRA voor marktpartijen op woensdag 20 aprilColofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.