LOP’s (Logistieke Ontkoppel Punten)

Transport naar de steden gebeurt steeds vaker heel efficient met grote vrachtwagens met aanhangers, zogenaamde LZV’s (Lange Zware Vrachtwagens). Die combinaties zijn vaak te groot om de binnenstad te bevoorraden. Daarom is er behoefte om aan de rand van de stad aanhangers af te koppelen en met een kortere combinatie, al dan niet met een andere (schonere) trekker, de binnenstad in te gaan. Een aantal regio’s wil met het programma Beter Benutten dergelijke LOP’s gaan ontwikkelen.