iVRI-viewer

Het Partnership Talking Traffic werkt aan een nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI’s): intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen. Dit biedt ook mogelijkheden om sommige verkeersdeelnemers prioriteit te geven boven andere, zoals nood- en hulpdiensten of openbaar vervoer.

De iVRI-viewer toont de locatie van de iVRI’s. Na de bestelling door wegbeheerders gaat er enige tijd overheen voor dat de iVRI operationeel is.

Toelichting

  • De optie ‘uitgebreide filters’ biedt een groot aantal filtermogelijkheden, waarbij u na het aanvinken op ‘filter EN’ dan wel ‘filter OF’ bovenaan de kolom dient te klikken.
  • Van niet alle bestelde iVRI’s is de exacte locatie bekend. In dat geval hanteert de viewer voorlopig het adres van het gemeentehuis.
  • De viewer wordt maandelijks geactualiseerd.