Innovatief aan de slag

Beter Benutten zet een beweging in gang. Werkgevers en werknemers kijken samen hoe ze reizen buiten de spits mogelijk maken. Onderwijsinstellingen onderzoeken of ze hun lestijden kunnen verzetten, zodat studenten de ov-spits kunnen verlichten. Overheden werken samen met marktpartijen aan innovatieve mobiliteitsoplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS). Met vervoerders en verladers werken we samen aan oplossingen op maat. In het vervolgprogramma blijven we op deze manier werken: innovatief aan de slag!

Hoe we dat doen? Innoveren met Beter Benutten kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • Innovatie door techniek. Hierbij spelen met name ITS-oplossingen een belangrijke rol. ITS is een belangrijk thema van het vervolgprogramma.
  • Innovatieve wijze van samenwerken met regionale overheden, marktpartijen, scholen en andere private partijen. Zie ook de werkgeversaanpak van Beter Benutten.
  • Innovatie binnen projecten. Te denken valt aan oplossingen als de Watertaxi in Rotterdam en de slimme dienst Green Owl in de regio Midden-Nederland.