Infrastructurele aanpassingen

Beter Benutten richt zich op het efficiënter en slimmer gebruik van (bestaande) infrastructuur en op innovatieve mobiliteitsoplossingen. Onder dat laatste valt de verbetering van zowel de aanleg als het gebruik van infrastructuur. Zo wordt gewerkt aan langere in- en uitvoegstroken, ruimere  openingstijden van spitsstroken, meer P&R-locaties en fietssnelwegen.

Daarnaast wil het programma Beter Benutten de zogeheten multimodale knooppunten verbeteren. Dat zijn punten waarop reizigers van het ene op het andere mobiliteitssysteem kunnen overstappen, bijvoorbeeld van auto op trein. Maatregelen voor multimodale knooppunten richten zich op het gemak van de reiziger. 

Waar mogelijk worden aansluitingen tussen vervoersvormen verbeterd, bijvoorbeeld tussen het spoor en regionaal openbaar vervoer.

 

Projecten