Bekendheid en tevredenheid maatregelen in kaart gebracht

I&O Research heeft in 2015 op verzoek van het Ministerie de bekendheid met en de gebruikerstevredenheid over de Beter Benutten maatregelen onderzocht. Verschillende Beter Benutten maatregelen zijn bij veel weggebruikers bekend. Zo zijn met name de maatregelen op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement en de P+R terreinen rondom de steden bekend onder het merendeel van de respondenten in de regio’s Midden-Neder­land, Arnhem-Nijmegen, Haaglanden, Zwolle-Kampen en Amsterdam.

Ook een aantal kleine infrastructurele aanpassingen in Arnhem-Nijmegen, Haaglanden en Midden-Nederland worden herkend door de helft van de respondenten in de betreffende regio’s. Het onderzoek laat tevens zien dat de tevredenheid over maatregelen sterk kan variëren. Het aantal mensen dat (zeer) tevreden is, varieert per maatregel van 31% tot 91%, maar ligt gemiddeld op een percentage van 76%.

Via twee landelijke internetpa­nels zijn weggebruikers in de Beter Benutten regio’s uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Per regio is een aselecte steekproef getrokken. De enquêtes zijn in juni 2015 landelijk ingevuld door ruim 10.000 respondenten.