Netwerk

Fietsers

Het creëren van een goed netwerk voor bovenregionale kennisuitwisseling en afstemming is een belangrijk doel van het thema Fiets tot 2018. Zo’n netwerk en samenwerking is nodig voor het borgen en het delen van kennis van de Beter Benutten-fietsprojecten. Ook willen we kunnen voortborduren op elkaars ervaringen. Met als resultaat: steeds betere en effectievere projecten en om gezamenlijk kansen te benutten en/of nieuwe ontwikkelingen aan te jagen.

Samenwerking

Het gaat zowel om samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio’s, als tussen de regio’s onderling. Het netwerk is ook bedoeld om het adviseren en meedenken over Beter Benutten-projecten effectiever in te richten. Denk hierbij aan het delen van eerdere succesvolle projecten, elkaars inzichten en opgedane leerervaringen.

Netwerkvorming

Rond netwerkvorming doen we het volgende:

  • We organiseren netwerkbijeenkomsten;
  • We stimuleren regio’s om van elkaar te leren en niet zelf het wiel uit te vinden;
  • We stimuleren regio’s om gezamenlijk projecten op te pakken;
  • We leggen de koppeling tussen het netwerk van regio’s en andere netwerken (zoals bijvoorbeeld wetenschappelijk netwerk).

CROW Fietsberaad

Hierin trekken we samen op met het CROW fietsberaad. Zij beschikken over een intranet voor overheden en andere direct betrokkenen bij Beter Benutten-fietsprojecten waarop opgedane kennis en ontwikkelingen worden gedeeld. Ook zijn hier andere Beter Benutten fietscollega’s in de regio’s te vinden. Kijk voor meer informatie op CROW Fietsberaad.