FAQ Privacy Referentie architectuur

1.      Wat is de IMMA Privacy Referentie architectuur?

De IMMA Privacy Referentie archituur is een heldere handreiking over de manier waarop wetgeving rondom privacy toegepast dient te worden in mobiliteitsprojecten. Het toepassen geeft marktpartijen de zekerheid van optimaal omgaan met de privacy van hun deelnemers. Deelnemers hebben de zekerheid van optimale borging van hun privacy.

2.      Waarom is de IMMA Privacy Referentie architectuur gemaakt?

Beter Benutten kreeg steeds vaker vanuit het werkveld het verzoek te helpen bij het inrichten van de privacy. Wanneer is die goed? Toetsing vooraf was niet mogelijk. Wel kon achteraf gemeld worden dat er niet goed omgegaan was met de privacy van deelnemers.

3.      Waarom juist nu?

Op moment van schrijven (december 2015) zijn we bezig met de aanbesteding voor het IMMA raamcontract. Daarin wordt de IMMA Privacy Referentie architectuur verplicht gesteld voor kwalificatie. We hebben binnen Beter Benutten veel kennis opgedaan in grootschalige mobiliteitsprojecten, ook op het gebied van privacy, die we inzetten in toekomstige projecten. Dat scheelt projecten aanlooptijd en is kosteneffectief.

4.      Voor wie is het, wat kan ik ermee?

De IMMA Privacy Referentie architectuur is bedoeld voor alle partijen die omgaan  met privacygevoelige informatie in mobiliteits- en ITS projecten. Het beschrijft onder meer de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de rol van de verschillende partijen. Het vertaalt de wettelijke eisen naar praktisch hanteerbare richtlijnen met voorbeelden. Je kunt er zo mee aan de slag.

5.      Is het eenmalig opgesteld?

Nee. De IMMA Privacy Referentie Architectuur wijzigt wanneer er noodzaak en/of behoefte is aan een aangepaste versie. Aanleiding voor zo’n wijziging is bijvoorbeeld het stringenter worden van Europese wetgeving.

6.      Door wie is het opgesteld en wie heeft het initiatief genomen?

De IMMA Privacy Referentie architectuur is gemaakt door Considerati op verzoek van het Beter Benutten project IMMA.