Effecten fietsmaatregelen

Fietser

Inzicht in de effectiviteit van fietsprojecten is belangrijk voor toekomstige projecten. Voor meer inzicht in het effect van fietsmaatregelen en het bundelen en delen van deze kennis zetten we in op de volgende activiteiten:

  • Verzamelen, bundelen en analyseren van evaluaties van fietsprojecten. Hierdoor leren we wat de effecten zijn van verschillende soorten maatregelen en hoe je die effecten het beste kunt meten.
  • Afstemmen hoe de effecten van fietsmaatregelen het beste gemeten kunnen worden. Hierbij willen we bevorderen dat maatregelen zoveel mogelijk op een eenduidige manier worden geëvalueerd (bijvoorbeeld door dezelfde standaardvragen te gebruiken in enquêtes). Dat maakt het makkelijker om ook bovenregionaal analyses uit te voeren en conclusies te trekken.
  • Bevorderen van het gebruik van IMMA voor fietsstimuleringsmaatregelen. En ook ligt hier een koppeling met beschikbaarheid van fietsdata voor beleidsinformatie en mobiliteitsdiensten.