Resultaten Beter Benutten

Twaalf regio’s werken sinds 2011 met ruim 350 maatregelen* aan het beter benutten van bestaande infrastructuur en aan innovatieve oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. Op tal van terreinen zijn maatregelen gerealiseerd, variërend van de realisatie van ruim 17.000 nieuwe fietsparkeerplaatsen tot de ontwikkeling van 5 (multimodale) informatiediensten waarmee consumenten slimmere reisafwegingen kunnen maken. Ruim 2.100 werkgevers en circa 176.000 werknemers werken actief mee.

Deze maatregelen hebben tot nu toe geleid tot 19 procent afname van congestie op circa 420 Beter Benutten trajecten in de ochtend- en avondspits. Gezamenlijk hebben de regio’s met alle maatregelen circa 48.000 spitsmijdingen per gemiddelde werkdag gerealiseerd.

Al zijn de maatregelen in eerste instantie gericht op het verbeteren van de doorstroming, ze leveren ook een positieve bijdrage aan de duurzaamheid. De maatregelen uit het Beter Benutten programma leiden op jaarbasis gezamenlijk ook tot een CO2- reductie van ruim 70.000 ton en een afname aan stikstofuitstoot (NOx) van 150 ton per jaar.

 *Deze maatregelen stammen uit het eerste deel van het Beter Benutten programma.