Duurzaamheid en luchtkwaliteit

Na de uitvoering van de duurzaamheidsscan die zich richt op emissies, de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide), NOx (stikstof) en PM10 (fijnstof) wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ook antwoord op de vraag of, en in welke mate, de Beter Benutten maatregelen een positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Op basis van de beschikbare informatie uit de duurzaamheidscan is daarom een verkenning uitgevoerd in welke mate Beter Benutten maatregelen ook een bijdrage leveren aan het oplossen van luchtkwaliteitsproblemen.

Wat is luchtkwaliteit?
Wat verstaan we onder luchtkwaliteitsproblemen? In het onderzoek gaat het vooral over NO2 (stikstof) overschrijdingen omdat de PM10 (fijnstof) normoverschrijdingen vrij weinig voorkomen. In 2012 was er langs 3,9 km sprake van een PM10 normoverschrijding, verdeeld naar twee provincies; Limburg en Noord-Holland.

Resultaten
Het onderzoek wijst uit dat 78% van de plekken met luchtkwaliteitsproblemen in Beter Benutten regio’s ligt. Maar niet in alle Beter Benutten regio’s zijn luchtkwaliteitsproblemen. Van de twaalf regio’s zijn er zes met meerdere plekken met luchtkwaliteitsproblemen. De luchtkwaliteitsproblemen blijken niet evenredig verdeeld over de regio’s. Haaglanden en Rotterdam nemen samen al bijna 60% van voor hun rekening. Aan de andere kant kennen Amsterdam en Arnhem/Nijmegen een betrekkelijk laag aandeel: respectievelijk 5% en 2% van de probleemgebieden.

Binnen de Beter Benutten regio’s zijn trajecten gedefinieerd waar de maatregelen toegepast worden. Deze trajecten betreffen grotendeels snelwegen, maar ook belangrijke binnenstedelijke wegen. Als we veronderstellen dat deze trajecten overeenkomen met waar de Beter Benutten maatregelen genomen gaan worden, kan het potentiële effect van Beter Benutten maatregel op plekken met luchtkwaliteitsproblemen worden bepaald. Dat kan betekenen dat 45% van alle luchtkwaliteitsproblemen in Nederland middels Beter Benutten maatregelen beïnvloed worden.

Beter Benutten maatregelen kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van de luchtkwaliteitsproblematiek. Afhankelijk van de mix van maatregelen zouden de maatregelen tot bijna 30% van de probleemgebieden in de BB regio’s kunnen oplossen.