Divers

De motivatie van bedrijven om mee te doen aan Beter Benutten projecten is heel divers. Dat loopt uiteen van traditionele bedrijfseconomische doelen als omzet, rentabiliteit, kostenminimalisatie en klanttevredenheid, tot recentere thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid. Voor logistieke projecten is er daarom geen sprake van standaardoplossingen voor betere bereikbaarheid. Hieronder een overzicht van plannen onder de noemer divers. 

Rotterdam: gebiedsaanpak Logistiek

De gebiedsaanpak is erop gericht om in samenwerking met lokale partijen de logistieke efficiency te verbeteren met als belangrijk bijproduct spitsmijdingen. Deze partijen zijn uiteraard de bedrijven met logistieke activiteiten in de regio, waarbij de ondernemer vaak zelf aan tafel zit. Maar ook werken we hier samen met gemeentes, bedrijvenverenigingen en parkmanagement. Vaak kampen partijen met dezelfde uitdagingen, zoals ontsluiting van industrieterreinen, bereikbaarheid voor de medewerkers en het ontwikkelen van initiatieven met een gezamenlijk belang (bv. terminals en groepagehubs). De Verkeersonderneming kan hierbij met haar diverse projectlijnen en instrumenten een prima versterking bieden. Naast de logistieke verbeterprojecten ondersteunen we ook door het geven van voorlichting over het programma, het houden van workshops en verstrekken van advies via studenten, trainees en logistieke experts.

De gebieden in Rotterdam en regio zijn:

•        Haven, Voorne Putten en Goeree-Overflakkee

•        Schiedam, Vlaardingen en Vijfsluizen

•        Midden-Holland

•        Drechtsteden en de BAR –gemeenten

•        Rotterdam.

 

Haaglanden: ecotransport

Het besparen van brandstof is mede afhankelijk van de hoeveelheid lading die wordt vervoerd, het soort rit (op de snelweg of door de stad) en natuurlijk het rijgedrag van de chauffeur. Bode Scholten heeft vooral ingezet op het aanpassen van het rijgedrag van de chauffeurs. Een paar cijfers: stationair draaien kost 2 liter brandstof per uur. Wanneer je over de snelweg rijdt, ben je 1% extra brandstof kwijt aan elke kilometer die je boven de 80 rijdt. Zij adviseren hun chauffeurs dan ook om circa 83 kilometers per uur te rijden. Met behulp van de cruise control is dat ook goed te doen. Anticiperend rijden en de wagen bijvoorbeeld uit te laten rollen wanneer je ziet dat het verkeerslicht op rood gaat, levert ook de nodige besparingen op. Al deze maatregelen hebben er toe geleid dat ze 3% brandstofkosten hebben bespaard, het gaat in het bedrijf om zo’n 850.000 liter.