Coöperatieve ITS

Auto’s, vrachtwagens, openbaar vervoer, fietsen en hulpdiensten communiceren met elkaar en met verkeerslichten en andere bakens en sensoren. Dat is de kern van C-ITS: real time data uit verschillende bronnen bewerken en beschikbaar maken. Door weggebruikers nieuwe rijadviesdiensten te bieden die gebruik maken van snelle dataoverdracht, worden ze met elkaar en met wegkant-voorzieningen verbonden en kunnen we hen real time adviseren over rijtaken, zoals snelheid, rijstrookkeuze, in- en uitvoegen, werkzaamheden en gevaren. Zo anticiperen weggebruikers op het verkeer buiten hun gezichtsveld.  

Ook kunnen bepaalde weggebruikers voorrang krijgen op anderen, bijvoorbeeld bij intelligente kruispunten. Deze kruispunten weten niet alleen dat er verkeer aankomt, maar ook welk type verkeer en met welke bestemming en hoeveelheid en tijdstip. Zo kan het verkeerslicht iets langer groen blijven bij een zware vrachtwagen, zodat die minder vaak hoeft af te remmen en op te trekken. Hiermee voorkomen we extra uitstoot en stimuleren we de doorstroming. Ook fietsers, bus en tram kunnen prioriteit krijgen afhankelijk van locatie, traject en beleid van de gemeente.

Door zo verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en verbeteren de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Bij C-ITS ontwikkelen en coördineren marktpartijen de intelligente communicatie. Wegbeheerders faciliteren hen door data en toegang tot wegkantsystemen als stoplichten te bieden. Zij bepalen ook de kaders, zoals fijnstofnormen, prioritering van categorieën gebruikers of verkeersdruk bij scholen.