Binnenvaart

Bij het vervoeren van grotere volumes over grotere afstanden kan binnenvaart een aantrekkelijke optie zijn voor het bedrijfsleven. Voordeel voor overheden is dat dit leidt tot minder (vracht)verkeer over de weg. Daarom zijn er binnen Beter Benutten een aantal iniatiatieven om de binnenvaart te stimuleren. Dit loopt uiteen van inventarisatie en ondersteuning van verladersinitiatieven voor kansrijke modal shift, tot kleine gerichte investeringen in infra en/of in verruiming van openingstijden van bruggen.

Brug- en sluisbediening Twente

Dit project heeft als doel om te komen tot een robuust systeem van bedieningstijden van sluizen en bruggen in Twente. Om dit te realiseren, hebben Rijkswaterstaat en de provincie gezamenlijk een aanpak uitgewerkt en financiële afspraken gemaakt. De aanpak voorziet voor de kortere termijn (tot eind 2017) in een systeem van flexibelere inzet van bedienend personeel, waardoor tegen lagere kosten een voor de binnenvaart acceptabel niveau van bedieningsuren kan worden aangeboden. Op langere termijn (vanaf begin 2018) realiseren de samenwerkende partijen een systeem van bediening op afstand, waarbij in de eindsituatie alle sluizen op het Twentekanaal worden bediend vanaf de sluis bij Eefde. Na de realisatie van bediening op afstand is het mogelijk om tegen minder kosten het aantal bedieningsuren uit te breiden.

 

Van weg naar water; Deventrade deed het 

Deventrade BV is leverancier van sportkleding en -accessoires. Jaarlijks importeert het bedrijf 100 tot 125 containers met deze producten. Over zee, van bijvoorbeeld het Verre Oosten naar Rotterdam. En vanaf daar over de weg naar het magazijn in Deventer. Om kosten te besparen, gooide Deventrade het eens over een andere boeg: het laatste stukje per binnenvaartschip.

Veel producten komen uit China, maar bijvoorbeeld ook uit Pakistan en Turkije, over zee naar de haven van Rotterdam. Daar worden de containers overgeladen op vrachtwagens die het laatste deel van de route naar Deventer afleggen. In een pilot heeft het bedrijf de vrachtwagens ingeruild voor een binnenvaartschip. Het schip voer met 10 containers naar de containerterminal in Hengelo, want in Deventer kunnen (nog) geen containers gelost worden.

Goedkoper en flexibele levering

Het wegtransport tussen Rotterdam en Deventer is relatief duur in verhouding tot de zeereis van China naar Nederland. Vervoer per binnenvaartschip bleek goedkoper.  Een ander voordeel voor Deventrade is de flexibiliteit in de levering. Met de terminal kan is afgesproken dat de containerlevering bij het  magazijn over een langere periode verdeeld wordt, zonder dat dit allerlei extra kosten met zich meebrengt. Het ervoer over water zorgt zo voor minder drukke wegen in onze regio. En ook voor minder CO2-uitstoot en dus een beter leefbare regio. 

De nadelen? Het vervoer per binnenvaart is iets langzamer. Een container die per vrachtwagen vanaf de Rotterdamse haven komt, is de volgende dag al hier. Binnenvaartschepen varen niet elke dag. Maar dat is op zich geen probleem, door ermee rekening te houden  in de planning.  De voordelen wegen voor Deventrade dus op tegen de nadelen. Het is dan de intentie om vaker per binnenvaartschip te gaan vervoeren Tot slot een tip van de logistiek manager:  Laat je niet tegenhouden om het onbekende aan te gaan. Vervoer per binnenvaart was voor mij een relatief nieuwe wereld, maar de hoeveelheid werk die ermee gemoeid was, viel me enorm mee. Gewoon doen dus!