Fietsprojecten Beter Benutten

Vanaf de start van het programma Beter Benutten is er een breed scala aan fietsprojecten uitgevoerd. Hieronder een greep uit succesvolle fietsprojecten uit de regio’s. Het betreft fietsprojecten in het kader van:

  • Fietsinfrastructuur. Het aanleggen en verbeteren van fietsroutes en het realiseren van fietsenstallingen bij OV-haltes en PenR locaties in de binnensteden.
  • Gedragsverandering en vraagbeïnvloeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van werkgevers om ervoor te zorgen dat medewerkers vaker de fiets pakken. Of denk aan de inzet van regelingen rondom de e-bike. Ook zijn er fietsprojecten die vooral inzetten op het werven van deelnemers door middel van een effectieve marketing- en communicatiestrategie voor projecten met een beloningselement.
  • Fietsprojecten met een combinatie van bijvoorbeeld fietsinfrastructuur en vraagbeïnvloedingsaspecten.