Beter Benutten-aanpak

Vanaf 2011 werkt het programma Beter Benutten samen met de regio en het bedrijfsleven aan een betere bereikbaarheid. De ervaringen zijn gebundeld in de Beter Benutten-aanpak.

De aanpak kent vier onderdelen:

  • een brede probleemanalyse
  • potentiële kosteneffectieve oplossingen met kennis over gedrag van reizigers als uitgangspunt
  • samenwerking met andere partijen
  • meten is weten

Waarin is deze aanpak anders dan anders en hoe werkt het? Essentieel is dat we anders naar bereikbaarheid en bereikbaarheidsoplossingen kijken. Hoe? De ins en outs staan in een handzame factsheet en in een presentatie.

Overige documenten die behulpzaam kunnen zijn:

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over de Beter Benutten-aanpak, neem dan contact met ons op via beterbenutten@minienm.nl.